Promowane podstrony

Treść strony


​METODY I ŚRODKI PROPONOWANE
DO OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH EKOLOGICZNYCH

Opracowanie zbiorowe pod redakcją:
Dr Jolanta Kowalska
Prof. dr hab. Stefan Pruszyński

Autorzy:
Mgr Żaneta Fiedler
Dr Agata Jakubowska
Dr Jolanta Kowalska
Dr Roman Krawczyk
Prof. dr hab. Józef J. Lipa
Doc. dr hab. Danuta Sosnowska
Mgr Natalia Strugała
Mgr Barbara Śliwa
Mgr Joanna Wańkowicz
Doc. dr hab. Jadwiga Ziemnicka

Poznań 2007

NAKŁAD WYCZERPANY

I. Wstęp
 
II. Założenia i uwarunkowania rolnictwa ekologicznego
II.1. Uwarunkowania prawne
II.2. Uwarunkowania gospodarcze
II.3. Uwarunkowania środowiskowe

III. Przestawienie gospodarstwa rolnego na system produkcji ekologicznej
III.1. Uwarunkowania ekologiczne
III.2. Zasady prawne i administracyjne
III.3. Dotacja finansowa w okresie przestawiania oraz w trakcie produkcji

IV. Podstawy ochrony roślin w uprawach ekologicznych

V. Możliwości i perspektywy zastosowania czynników biologicznych
V.1. Wykorzystanie bakulowirusów w zwalczaniu szkodliwych owadów
V.2. Wykorzystanie bakterii w biologicznej ochronie roślin przed szkodnikami i chorobami
V.3. Wykorzystanie grzybów pasożytniczych i drapieżnych w ochronie roślin
V.4. Wykorzystanie nicieni owadobójczych w zwalczaniu szkodników
V.5. Wykorzystanie entomofagów i akarifagów w zwalczaniu szkodników
V.6. Organizmy pożyteczne występujące w naturalnym środowisku

VI. Możliwości zastosowania agrotechnicznYCH metod ochronY roślin
VI.1. Płodozmian i nawożenie
VI.2 Dobór roślin uprawnych i zabiegów ograniczających występowanie szkodników

VII. Monitoring - rejestracja pojawu i nasilenia agrofagów

VIII. Ograniczanie zachwaszczenia w uprawach ekologicznych
VIII.1. Zachwaszczenie w uprawach ekologicznych
VIII.2. Działania zapobiegawcze ograniczające zachwaszczenie
VIII.3. Działania bezpośrednie ograniczające zachwaszczenie

IX. Środki ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym
IX.1. Podstawy prawne dopuszczenia środków ochrony roślindo stosowania w Unii Europejskiej
IX.2. Wykorzystanie środków i preparatów o pochodzeniu naturalnym
IX.3. Podstawy prawne kwalifikowania środków ochrony roślin dla potrzeb rolnictwa ekologicznego w Polsce

X. Zakończenie

XI. Wybrane pozycje literatury uzupełniającej

XII. Spis fotografii

Załącznik 1. Zestawienie najważniejszych chorób i szkodników mających znaczenie gospodarcze dla wybranychroślin uprawnych

Załącznik 2. Wybór odmian zalecanych dla ekologicznych upraw zbóż, roślin okopowych, warzyw polowych i szklarniowych

Załącznik 3. Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym * stan na dzień 15 stycznia 2004 r.

Załącznik 4. Zakres stosowania środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Załącznik 5. Wybrane Biopreparaty zawierające organizmy żywe dopuszczone do zastosowania w praktyce w Polsce

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony