Promowane podstrony

Treść strony

  • Slimaki_okladka

Ślimaki nagie – szkodniki roślin

 

Autorzy:

prof. dr hab. Jan Kozłowski

dr inż. Monika Jaskulska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Michał Hurej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

dr hab. inż. Henryk Ratajkiewicz, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

ISBN 978-83-64655-88-3

Poznań 2023

 

CENA 58,80 zł  • -

1. Wstęp

2. Identyfikacja ślimaków

2.1. Cechy diagnostyczne budowy zewnętrznej

2.2. Organy wewnętrzne i cechy diagnostyczne układu rozrodczego

3. Stanowisko systematyczne szkodliwych ślimaków nagich

4. Charakterystyka rodzin i najważniejszych gatunków

4.1. Rodzina Arionidae – Ślinikowate

4.2. Rodzina Milacidae – Pomrowcowate

4.3. Rodzina Agriolimacidae – Pomrowikowate

4.4. Rodzina Limacidae – Pomrowiowate

5. Bionomia i sposób życia ślimaków nagich

5.1. Cykl życiowy

5.2. Kopulacja i akt przekazania spermy

5.3. Składanie jaj i wylęg ślimaków

5.4. Dynamika liczebności

5.5. Warunki życia i wpływ środowiska

6. Szkodliwość ślimaków nagich

6.1. Rzepak

6.2. Pszenica i inne zboża

6.3. Ziemniak

6.4. Warzywa

6.5. Rośliny pastewne, ozdobne i sadownicze

6.6. Przenoszenie sprawców chorób roślin przez ślimaki

7. Ocena zagrożenia roślin przez ślimaki nagie i progi szkodliwości

7.1. Parametry meteorologiczne i edaficzne

7.2. Zagęszczenie, rozmieszczenie i aktywność ślimaków

7.3. Ocena pól przeznaczonych pod uprawę

7.4. Ocena uszkodzeń roślin przed uprawą

7.5. Uszkodzenia roślin w trakcie uprawy

7.6. Progi szkodliwości

8. Ograniczanie szkód powodowanych przez ślimaki

8.1. Metoda chemiczna

8.2. Metoda biologiczna

8.3. Inne metody niechemiczne

9. Literatura..

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony