Promowane podstrony

Treść strony

  • Poradnik ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym

Poradnik ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym

Opracowanie pod redakcją:
prof. dr hab. Jolanty Kowalskiej

Autorzy:
prof. dr hab. Jolanty Kowalskiej
mgr Joanna Łukaszyk
dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM

Recenzent:
dr hab. Stanisław Grześ, prof. UPP

Poznań 2022

CENA 39 zł  • -

1.    Ogólne zasady produkcji ekologicznej
2.    Wybrane niechemiczne metody ochrony roślin uprawnych 
3.    Przepisy prawne obowiązujące w ochrony roślin w systemie ekologicznej produkcji 
4.    Środki ochrony roślin zakwalifikowane do rolnictwa ekologicznego
    4.1. Rośliny warzywnicze 
    4.2. Rośliny rolnicze 
    4.3. Rośliny ozdobne 
    4.4. Rośliny sadownicze 
    4.5. Rośliny zielarskie
    4.6. Uprawy leśne 
5.    Możliwości ochrony wybranych roślin uprawnych w produkcji ekologicznej
    5.1. Burak cukrowy
    5.2. Ziemniak
    5.3. Kukurydza 
    5.4. Rzepak 

Literatura

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony