Promowane podstrony

Treść strony

  • oferty pracy

Oferta pracy

Nazwa jednostkiInstytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy – PoznańInne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta - doktorant
Wymagania:

1. Ukończone studia magisterskie w zakresie biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych;
2. Aktywność naukowa, silna motywacja, bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie, kreatywność, umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
3. Znajomość technik biologii molekularnej.
4. Mile widziane doświadczenie w bioinformatyce oraz statystyce;
5. Doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym;
6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowywanie publikacji naukowych;

Opis zadań:

1. Planowanie i realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem projektu;
2. Utrzymywanie hodowli nasion wybranych odmian pomidora wraz z ich mutantami;
3. Analiza i interpretacja uzyskiwanych danych;
4. Prowadzenie dokumentacji wykonywanych eksperymentów;
5. Analiza uzyskanych wyników:
- przygotowywanie publikacji naukowych,
- prezentowanie wyników na konferencjach naukowych;
6. Udział w zajęciach prowadzonych w ramach szkoły doktorskiej;
7. Przygotowanie rozprawy doktorskiej powiązanej tematycznie z projektem;
8. Praca administracyjna związana z realizacją projektu (min. przygotowywanie dokumentacji zamówień, wyjazdów, etc.).

Badania będą prowadzone w ramach projektu pt. „Wpływ poziomu fitohormonów i czynników kodowanych przez wirusy na kondycję owadzich wektorów wirusów, wydajność transmisji wirusów i trójstronne interakcje między roślinami, wirusami i owadami”.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 30 czerwca 2024, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Miejsce zatrudnienia: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Forma zatrudnienia: stypendium doktorskie w wysokości 5000 zł/mc brutto; stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) wprowadzonym Uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z 14 marca 2019 r.
Konieczność podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.
Czas pobierania stypendium: 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

1. Podanie skierowane na e-mail ao.steplowska@iorpib.poznan.pl - z dopiskiem: stypendysta-doktorant-OPUS-NZ
2. Życiorys (CV).
3. List motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych (max 1 strona)
4. Kopia/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
5. Przynajmniej jedna rekomendacja od poprzedniego opiekuna naukowego/promotora/recenzentów;
6. Informacja o dorobku naukowym.
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych według wzorów:

Klauzula informacyjna:
Administratorem Danych Osobowych jest Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytu Badawczy, ul. Węgorka 20, 60-318 Poznań. Dane osobowe Pani/ Pana przetwarzane są przez ADO w celu realizacji umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Klauzula zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. r.).

Wyniki konkursu zostaną przekazane drogą e-mail na adres zwrotny ze zgłoszenia.
Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Popularnonaukowy opis projektu dostępny jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-15okipi34a/streszczenia/539093-pl.pdf


Termin składania ofert do: 30 czerwca 2024 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego zgłoszenia się kandydatów spełniających wymogi zawarte w ogłoszeniu, konkurs zostanie zakończony przed terminem.

Wyniki I-etapu konkursu zostaną podane do wiadomości: przed 15 lipca 2024 r wraz z informacją o proponowanym terminie rozmowy kwalifikacyjnej. O wynikach rozmowy i ostatecznym wyniku rekrutacji, kandydaci zostaną powiadomieni najpóźniej na koniec lipca.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony