Promowane podstrony

Treść strony

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Rutkowskiej

Dnia 14 lipca br. w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Rutkowskiej (Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB w Białymstoku) pt. „Efekt matrycy w wielopozostałościowej metodzie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej oraz promotora pomocniczego – dr hab. Piotra Kaczyńskiego, prof. IOR – PIB. Przewodniczącym Komisji Doktorskiej był prof. dr hab. Mariusz Kucharski (IUNG – PIB, oddz. Wrocław).

Podczas obrony doktorantka przedstawiła główne założenia rozprawy doktorskiej, a następnie ustosunkowała się do uwag recenzentów oraz odpowiedziała na pytania zgłoszone w czasie dyskusji.

Po zamknięciu posiedzenia Przewodniczący Komisji Doktorskiej poinformował wszystkich zebranych o przedstawieniu wniosku do Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB o nadanie mgr Ewie Rutkowskiej stopnia naukowego doktora z dziedziny nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz wniosku o wyróżnienie jej rozprawy doktorskiej.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony