Promowane podstrony

Treść strony

 • Prof. IOR – PIB, dr hab. Paweł Bereś

 

PROF. IOR – PIB, DR HAB.
PAWEŁ KRYSTIAN BEREŚ

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB
w Rzeszowie

 

Ekspert w dziedzinach:

ochrona roślin, entomologia

 

kontakt: P.Beres@iorpib.poznan.pl

Zatrudniony w IOR – PIB od: 2004 r.

 

Przebieg kariery naukowej:

1995–1999 r. – V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Rzeszowie, klasa o profilu biologiczno-chemicznym;

1999–2004 r. – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii (do 1.09.2001 roku była to Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Rzeszowie);

2004 r. – uzyskanie tytułu magistra inżyniera – Uniwersytet Rzeszowski;

2009 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalizacja: ochrona roślin – entomologia, Instytut Ochrony Roślin – PIB;

2014 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalizacja: ochrona roślin – entomologia, Instytut Ochrony Roślin – PIB;

2017 r. (do chwili obecnej) – stanowisko profesora IOR – PIB.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Bereś P.K., Strażyński P., Mrówczyński M. (red.). 2019. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla doradców. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 295 ss.
 2. Bereś P.K. (red.), Gołębiowska H., Idziak R., Szczepaniak W., Majewski A., Skudlarski J., Wieremczuk A., Wachowski A. 2019. Atlas kukurydza. Identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych oraz innych czynników. Wyd. III. Agro Wydawnictwo, Suchy Las, 408 ss.
 3. Bereś P.K. (red.), Erlichowski T., Piszczek J., Pruszyński G., Ulatowska A. 2017. Atlas szkodników roślin rolniczych. Wyd. II. Wydawnictwo Hortpress, Warszawa, 191 ss.
 4. Bereś P.K. 2016. Omacnica prosowianka bez tajemnic. Kompendium wiedzy. Wydawnictwo Hortpress, Warszawa, 128 ss.
 5. Bereś P.K. 2013. Studium nad doskonaleniem integrowanej ochrony kukurydzy przed zachodnią kukurydzianą stonką korzeniową (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) i omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.). Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 29, Poznań, 183 ss.

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

 • rozpoznanie biologii i szkodliwości większości fitofagów kukurydzy;
 • aktualizacja programu ochrony kukurydzy przed szkodnikami i chorobami;
 • wykrycie w Polsce stonki kukurydzianej w 2005 roku;
 • wdrożenie i rozwój metody biologicznej w ochronie kukurydzy przed omacnicą prosowianką;
 • rozwój metod monitoringowych szkodników w kukurydzy;
 • opracowanie poradników sygnalizatora oraz metodyk ochrony kukurydzy przed agrofagami;
 • wydanie kilku atlasów agrofagów kukurydzy oraz atlasu szkodników roślin rolniczych.

 

W wolnym czasie lubi: ogrodnictwo (bloger i vloger ogrodniczy, współzałożyciel DIONP – Działka i Ogród Naszą Pasją), fotografię, crossfit, podróże.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony