Promowane podstrony

Treść strony

Znany jest termin przyszłorocznej Konferencji Ochrony Roślin

Uruchomiona została rejestracja online na Konferencję Ochrony Roślin ‒ 63. Sesję Naukową Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB. Konferencja odbędzie się w dniach 15–16 lutego 2023 roku, jak zwykle w Poznaniu. Uroczyste otwarcie zaplanowano na 15 lutego 2023 roku o godz. 10.00 w Centrum Kongresowym IOR ‒ PIB. Sesja będzie realizowana w formule stacjonarnej.

 

Ostatnie lata w znaczącym stopniu wpłynęły na sytuację rolników nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. „Europejski Zielony Ład”, coraz bardziej widoczne zmiany klimatyczne i dotkliwe susze, migracje agrofagów i zmiana zachowań rodzimych gatunków w połączeniu z ograniczoną podażą środków ochrony roślin, kryzys w Ukrainie i kryzys energetyczny to tylko kilka przyczyn, które za tym stoją. Jednak wymienione czynniki to nie tylko trudności dla rolnictwa, ale i nowe możliwości. Dlatego na temat przewodni 63. Sesji Naukowej IOR – PIB wybrano „Wyzwania i szanse w produkcji i ochronie roślin”.

– Konferencja Ochrony Roślin to idealne miejsce, aby zaprezentować wielowymiarowość priorytetowych wyzwań w rolnictwie, wśród których ochrona roślin odgrywa kluczową rolę. Jednak nie zawsze znane i praktykowane metody ochrony roślin w pełni wpisują się w nowoczesną strategię walki z agrofagami. Zmieniają się bowiem: sytuacja ekonomiczno-prawna, wymagania środowiskowe, kalendarz zabiegów, dostępność substancji czynnych, etologia agrofagów, a także narzędzia wykorzystywane w ochronie roślin. Dlatego trzeba stawić czoła tym wyzwaniom i przekuć je w szanse. Sesja Naukowa IOR – PIB to doskonałe miejsce, aby tego dokonać – mówi dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, Dyrektor IOR – PIB – instytucji, która organizuje to wydarzenie.

Myśl przewodnia Konferencji bezpośrednio nawiązuje do założeń zawartych w strategii „Europejski Zielony Ład”, w której nadrzędnym celem jest znaczne ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów. Można go zrealizować m.in. poprzez wprowadzenie innowacyjnych i alternatywnych sposobów ochrony plonów przed agrofagami oraz zwiększenie areału produkcji ekologicznej. Szansą dla rolnictwa są zatem intensywny rozwój metod niechemicznych, w tym biologicznych i hodowlanych oraz szersze i wielokierunkowe wykorzystanie biostymulatorów w produkcji roślinnej, a także rozwój rolnictwa precyzyjnego i techniki ochrony roślin.

Podobnie jak w latach ubiegłych podczas Konferencji odbędą się: sesje referatowe, posterowe, panele tematyczne, Forum Młodych Naukowców oraz panel dyskusyjny Forum Nauka – Praktyka, który tym razem odbędzie się pod hasłem: „Profilaktyka i zwalczanie szkodników w produkcji rolniczej”.

Wyniki prac naukowych prezentowanych podczas Konferencji będzie można opublikować w czasopismach wydawanych przez Instytut Ochrony Roślin – PIB: Journal of Plant Protection Research (100 pkt.) oraz Progress in Plant Protection (40 pkt.).

 

Konferencja Ochrony Roślin – 63. Sesja Naukowa IOR – PIB

15–16.02.2023

Rejestracja online: https://snior.pl/rejestracja

Strona WWW: https://www.snior.pl

Opłaty rejestracyjne

Opłata podstawowa: 680 PLN (z VAT 23%)

Opłata uwzględniająca rabat dla młodych naukowców (do 35 roku życia): 530 PLN (z VAT 23%)

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony