Promowane podstrony

Treść strony

  • 0001

PORADNIK SYGNALIZATORA OCHRONY RZEPAKU

Recenzent:
dr hab. Cezary Tkaczuk,
prof. nadzw. UP-H Siedlce

Autorzy opracowania:
Dr hab. Anna Tratwal, prof. nadzw. IOR–PIB, Poznań
Dr inż. Przemysław Strażyński, IOR–PIB, Poznań
Dr hab. Paweł K. Bereś – prof. nadzw. IOR–PIB, – TSD Rzeszów,
IOR–PIB, Poznań Prof. dr hab. Marek Korbas, IOR–PIB, Poznań
Mgr inż. Jakub Danielewicz, IOR–PIB, Poznań
Dr Ewa Jajor, IOR–PIB, Poznań
Dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka, IOR–PIB, Poznań
Dr inż. Magdalena Jakubowska, IOR–PIB, Poznań
Mgr inż. Kamila Roik, IOR–PIB, Poznań
Dr inż. Marcin Baran, IOR–PIB, Poznań
Mgr inż. Beata Wielkopolan IOR–PIB, Poznań
Dr Wojciech Kubasik, IOR–PIB, Poznań
Dr inż. Tomasz Klejdysz, IOR–PIB, Poznań
Prof. dr hab. Paweł Węgorek, IOR–PIB, Poznań
Dr Joanna Zamojska, IOR–PIB, Poznań
Mgr inż. Daria Dworzańska, IOR–PIB, Poznań
Dr hab. Przemysław Barłóg, UP Poznań
Mgr inż. Monika Jaskulska, IOR–PIB, Poznań
Dr hab. Renata Dobosz, IOR–PIB, Poznań

Autorzy zdjęć:
Dr inż. Marcin Baran, IOR–PIB, Poznań
Dr inż. Pankracy Bubniewicz, IOR–PIB, Poznań
Dr hab. Przemysław Barłóg, UP Poznań
Dr hab. Paweł K. Bereś – prof. nadzw. IOR–PIB, – TSD Rzeszów, IOR–PIB, Poznań
Mgr inż. Jakub Danielewicz, IOR–PIB, Poznań
Dr. hab. Renata Dobosz, IOR–PIB, Poznań
Mgr. Maciej Gałęzewski, IOR–PIB, Poznań
Dr inż. Tomasz Klejdysz, IOR–PIB, Poznań
Prof. dr hab. Marek Korbas, IOR–PIB, Poznań
Dr Wojciech Kubasik, IOR–PIB, Poznań
Dr inż. Magdalena Jakubowska, IOR–PIB, Poznań
Mgr Monika Jaskulska, IOR–PIB, Poznań
Prof. dr hab. M. Mrówczyński, IOR–PIB, Poznań
Dr. Grzegorz Pruszyński, IOR–PIB, Poznań
Mgr inż. Kamila Roik, IOR–PIB, Poznań
Dr inż. Przemysław Strażyński, IOR–PIB, Poznań
Prof. dr hab. Paweł Węgorek, IOR–PIB, Poznań
K+S Polska sp. z o.o. Spółka Grupy K+S

Poznań 2018

CENA 19,40 złSPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. TERMINOLOGIA (MONITOROWANIE, SYGNALIZACJA, PROGI SZKODLIWOŚCI)

III. PROGNOZOWANIE I SYGNALIZACJA TERMINÓW ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN PRZED CHOROBAMI RZEPAKU

1. ZGORZEL SIEWEK – Pythium spp., Thanatephorus cucumeris, Olpidium

brassicae, Fusarium spp.

2. SUCHA ZGNILIZNA KAPUSTNYCH – Leptosphaeria maculans, L.

biglobosa; st. kon. Phoma lingam

3.._ZGNILIZNA TWARDZIKOWA – Sclerotinia sclerotiorum

4. CZERŃ KRZYŻOWYCH – Lewia spp.; st. kon. Alternaria spp.

5. SZARA PLEŚŃ – Botryotinia fuckeliana; st. kon. Botrytis cinerea

6. CYLINDROSPORIOZA ROŚLIN KAPUSTNYCH – Pyrenopeziza brassicae, st. kon. Cylindrosporium concentricum

7. MĄCZNIAK RZEKOMY KRZYŻOWYCH – Hyalopeonospora brassicae, H. parasitica

8. MĄCZNIAK PRAWDZIWY RZEPAKU – Erysiphe cruciferarum

9. KIŁA KAPUSTY – Plasmodiophora brassicae

10..WERTICILIOZA – Verticillium dahliae, Verticillium longisporum

IV. PROGNOZOWANIE I SYGNALIZACJA TERMINÓW ZABIEGÓW

OCHRONY ROŚLIN PRZED SZKODNIKAMI RZEPAKU

1..SŁODYSZEK RZEPAKOWY – Meligethes aeneus Fabricius

2. CHOWACZ BRUKWIACZEK – Ceutorhynchus napi Gyll

3. CHOWACZ CZTEROZĘBNY – Ceutorhynchus quadridens Panz

4. CHOWACZ PODOBNIK – Ceutorhynchus assimilis Payk

5. CHOWACZ GALASÓWEK – Ceutorhynchus pleurostigma Marsh

6. CHOWACZ GRANATEK – Ceutorhynchus sulcicollis Payk

7. PCHEŁKA RZEPAKOWA – Psylliodes chrysocephala L

8. GNATARZ RZEPAKOWIEC – Athalia rosae L

9. PRYSZCZAREK KAPUSTNIK – Dasineura brassicae Winn

10. TANTNIŚ KRZYŻOWIACZEK– Plutella xylostella L

11. PIĘTNÓWKOWATE – Noctuidae, Hadeninae

12. BIELINKOWATE – Pieridae

13. ŚMIETKOWATE – Anthomyiidae

14. SÓWKOWATE – Noctuidae – larwy gąsienic z podrodziny rolnicowate

Noctuinae oraz z podrodziny piętnówkowate Hadeninae (rolnice

i piętnówki)

ROLNICA ZBOŻÓWKA – Agrotis segetum Schiff. et Den

ROLNICA CZOPÓWKA – Agrotis exclamationis L.

ROLNICA PANEWKA – Xestia c – nigrum L.

ROLNICA TASIEMNA – Noctua pronuba L.

PIĘTNÓWKA CHWASTÓWKA – Discestra trifolii Hufn

15. MINIARKA KAPUŚCIANKA – Phytomyza rufipes Meigen

16. MSZYCE – Aphidoidea

MSZYCA KAPUŚCIANA – Brevicoryne brassicee L.

MSZYCA BRZOSKWINIOWA – Myzus persicae Sulz

17. MĄCZLIK WARZYWNY – Aleyrodes proletella L.

18. DRUTOWCE – LARWY Z RODZINY SPRĘŻYKOWATYCH (Elateridae)

OSIEWNIK ROLOWIEC – Agriotes lineatus L.

OSIEWNIK CIEMNY – Agriotes obscurus L.

OSIEWNIK SKIBOWIEC – Agriotes sputator L.

NIESKOR CZARNY – Hemicrepidius niger L.

ZACIOSEK KRUSZCOWY – Selatosomus aeneus L.

PODRZUT MYSZATY – Lacon murinus L.

19. PĘDRAKI – LARWY POŚWIĘTNIKOWATYCH I RUTELOWATYCH

(Melolonthidae et Rutelidae)

20. WCIORNASTKOWATE – Thripidae

21..LENIOWATE – Bibionidae

22..ŚLIMAKI – Gastropoda

ŚLINIK POSPOLITY – Arion vulgaris Moquin Tandon, 1885

POMROWIK PLAMISTY – Deroceras reticulatum Müller

23..NICIENIE – Nematoda

MĄTWIK BURAKOWY – Heterodera schachtii Schmidt, 1891

V. USZKODZENIA POWODOWANE PRZEZ ZWIERZĘTA KRĘGOWE

1. AVES – Ptaki

ŁABĘDŹ NIEMY – Cygnus olor J.F. Gmelin

GĘŚ ZBOŻOWA – Anser fabalis Letham

GĘŚ GĘGAWA – Anser anser L.

2. SARNA – Capreolus capreolus L.

3. DANIEL – Dama dama L.

4. JELEŃ SZLACHETNY – Cervus elaphus L.

5. DZIK – Sus scrofa L.

VI. NIEDOBORY SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

1. AZOT (N)

2. FOSFOR (P)

3. POTAS (K)

4. MAGNEZ (Mg)

5. SIARKA (S)

6. WAPŃ (Ca)

7. BOR (B)

8. MANGAN (Mn)

9. MIEDŹ (Cu)

10. MOLIBDEN (Mo)

11. CYNK (Zn)

VII. SKOROWIDZ POLSKICH NAZW PATOGENÓW

WYWOWUJĄCYCH CHOROBY

VIII. SKOROWIDZ ŁACIŃSKICH NAZW PATOGENÓW

WYWOWUJĄCYCH CHOROBY

IX..SKOROWIDZ POLSKICH NAZW SZKODNIKÓW

X. SKOROWIDZ ŁACIŃSKICH NAZW SZKODNIKÓW

XI. SPIS FOTOGRAFII

XII. KLUCZ DO OKRESLANIA FAZ ROZWOJOWYCH RZEPAKU

W SKALI BBCH

XIII. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony