Promowane podstrony

Treść strony

  • koniczyna okładka-1 — kopia

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY I PRODUKCJI KONICZYN

 

Recenzent:
prof. dr hab. Jerzy Szukała

Autorzy opracowania:
dr inż. Przemysław Strażyński
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
dr Eliza Gaweł
dr hab. Roman Krawczyk
dr Wojciech Kubasik
dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
dr Ewa Jajor
prof. dr hab. Marek Korbas
mgr Andrzej Obst
dr Żaneta Fiedler
dr hab. Ewa Matyjaszczyk
dr hab. Roman Kierzek
dr inż. Grzegorz Pruszyński
prof. dr hab. Paweł Węgorek
dr Joanna Zamojska
mgr Daria Dworzańska
dr hab. Kinga Matysiak
mgr Marta Dubas
inż. Henryk Wachowiak
dr inż. Henryk Ratajkiewicz
dr Grzegorz Gorzała

 

Autorzy zdjęć:
dr inż. Przemysław Strażyński, dr Eliza Gaweł, prof. dr hab. Marek Korbas,
dr hab. Roman Krawczyk, prof. dr hab. Marek Tomalak, dr Żaneta Fiedler,
dr inż. Henryk Ratajkiewicz

 

Poznań 2016

CENA 14,60 złSPIS TREŚCI

I. Wstęp

II. Przepisy prawne dotyczące integrowanej ochrony

III. Ogólne zasady agrotechniki istotne w integrowanej ochronie i produkcji koniczyn

1. Stanowisko i płodozmian

2. Przygotowanie gleby

3. Zintegrowany system nawożenia

4. Siew

5. Dobór odmian

IV. Regulacja zachwaszczenia

1. Najważniejsze gatunki chwastów

2. Niechemiczne metody regulacji zachwaszczenia

3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

4. Chemiczne metody regulacji zachwaszczenia

V. Ograniczanie sprawców chorób

1. Najważniejsze choroby

2. Niechemiczne metody ochrony

3. Chemiczne metody ochrony

VI. Ograniczanie strat powodowanych przez szkodniki

1. Najważniejsze gatunki szkodników

2. Niechemiczne metody ochrony

3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

4. Systemy wspomagania decyzji

5. Chemiczne metody ochrony

VII. Ograniczanie strat powodowanych przez zwierzynę łowną

1. Problem i jego przyczyny

2. Przeciwdziałanie szkodom

VIII. Metody biologiczne w integrowanej ochronie roślin

IX. Ochrona organizmów pożytecznych

X. Dostępność preparatów do ochrony koniczyn w integrowanej ochronie

XI. Rola doradztwa w zakresie wdrażania zaleceń integrowanej produkcji i ochrony roślin

XII. Przygotowanie do zbioru , zbiór, transport

i przechowywanie plonu

XIII. Właściwy dobór techniki stosowania środków ochrony roślin

XIV. Fazy rozwojowe koniczyn

XV. Zasady prowadzenia dokumentacji w integrowanej ochronie roślin

XVI. Literatura

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony