Promowane podstrony

Treść strony

  • Owies okładka-1 — kopia

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY OWSA

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Wiesław Koziara, dr hab. Katarzyna Panasiewicz

Autorzy opracowania:
mgr inż. Jakub Danielewicz
prof. dr hab. Marek Korbas
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka
dr inż. Ewa Jajor
mgr inż. Aleksandra Szołkowska
mgr inż. Katarzyna Nowaczyk
dr hab. Anna Tratwal
dr inż. Przemysław Strażyński
dr Żaneta Fiedler
dr Grzegorz Pruszyński
inż. Henryk Wachowiak
inż. Adam Paradowski
dr hab. Roman Kierzek
dr hab. Kinga Matysiak
prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
dr Anna Sułek
mgr Anna Stroiwąs
mgr inż. Józef Zych
mgr inż. Andrzej Najewski
mgr inż. Andrzej Obst
dr Grzegorz Gorzała
dr hab. Ewa Matyjaszczyk
dr inż. Marcin Baran

Autorzy zdjęć:
dr inż. Przemysław Strażyński, prof. dr hab. Marek Korbas, prof. dr hab. Marek Tomalak,
dr Żaneta Fiedler, mgr inż. Jakub Danielewicz, dr hab. Roman Krawczyk,
dr Tomasz Klejdysz

 

Poznań 2016

 

CENA 15,50 złSPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE INTEGROWANEJ OCHRONY I PRODUKCJI ROŚLIN

1. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin

2. Integrowana ochrona roślin w przepisach prawnych

3. Integrowana produkcja roślin rolniczych w przepisach prawnych

III. Ogólne zasady agrotechniki istotne w integrowanej ochronie i produkcji owsa

1. Wymagania glebowe i stanowisko

2. Przygotowanie gleby

3. Zintegrowany system nawożenia

4. Terminy nawożenia

5. Skutki błędów nawozowych

6. Rola hodowli w integrowanej ochronie i produkcji owsa

7. Dobór odmian

8. Siew

IV. REGULACJA ZACHWASZCZENIA

1. Najważniejsze gatunki chwastów

2. Niechemiczne metody regulacji zachwaszczenia

3. Chemiczne metody regulacji zachwaszczenia

V. OGRANICZANIE SPRAWCÓW CHORÓB

1. Najważniejsze choroby

2. Niechemiczne metody ochrony

3. Chemiczne metody ochrony

VI. OGRANICZANIE STRAT POWODOWANYCH PRZEZ SZKODNIKI

1. Najważniejsze gatunki szkodników

2. Niechemiczne metody ochrony

3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

4. Chemiczne metody ochrony

VII. Metody biologiczne w integrowanej ochronie roślin

VIII. Ochrona organizm ów pożytecznych

IX. Rola doradztwa w zakresie wdrażania zaleceń integrowanej produkcji i ochrony roślin

X. Przygotowanie do zbioru , zbiór, transport i przechowywanie plonu

XI. WŁAŚCIWY DOBÓR TECHNIKI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

1. Przechowywanie środków ochrony roślin

2. Przygotowanie do zabiegów środkami ochrony roślin

3. Postępowanie po wykonaniu zabiegu

XII. FAZY ROZWOJOWE OWSA W SKALI BBCH

XIII. ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI W INTEGROWANEJ

OHRONY ROŚLIN

XIV. LITERATURA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony