Promowane podstrony

Treść strony

  • gryka okładka-1 — kopia

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY GRYKI

 

Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. dr hab. Wiesław Koziara

Autorzy opracowania:
dr hab. Roman Krawczyk
dr Przemysław Strażyński
dr inż. Ewa Jajor
prof. dr hab. Marek Korbas
dr Tomasz Klejdysz
dr hab. Roman Kierzek
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
dr Grzegorz Gorzała
prof. dr hab. Grażyna Podolska
mgr inż. Szymon Suchecki
mgr Andrzej Obst
dr hab. Jacek Kwiatkowski
dr Sylwia Kaczmarek
dr Renata Dobosz
dr Żaneta Fiedler
dr Katarzyna Nijak
dr hab. Kinga Matysiak
dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
dr hab. Ewa Matyjaszczyk
Prof. dr hab. Paweł Węgorek
dr Joanna Zamojska
mgr Daria Dworzańska
dr Grzegorz Pruszyński
mgr inż. Andrzej Najewski
mgr inż. Marta Dubas

 

 

Autorzy zdjęć:
dr Renata Dobosz, dr Żaneta Fiedler, dr Sylwia Kaczmarek, dr Tomasz Klejdysz,
prof. dr hab. Marek Korbas, dr hab. Roman Krawczyk, mgr inż. Andrzej Najewski,
dr Katarzyna Nijak, dr Przemysław Strażyński, prof. dr hab. Marek Tomalak

 

Poznań 2017

CENA 17,70 złSPIS TREŚCI

1. Wstęp

2. Przepisy prawne dotyczące integrowanej ochrony roślin

2.1. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin

2.2. Integrowana ochrona roślin w przepisach prawnych

3. Ogólne zasady agrotechniki istotne w integrowanej ochronie

3.1. Stanowisko

3.2. Przygotowanie gleby

3.3. Zintegrowany system nawożenia

3.3.1. Wymagania pokarmowe

3.3.2. Potrzeby nawozowe

3.4. Siew gryki

4. Rola hodowli w integrowanej ochronie gryki

4.1. Kierunki hodowli gryki

4.2. Kwalifikacja polowa plantacji nasiennych

4.3. Kwalifikacja laboratoryjna materiału nasiennego

4.4. Dobór odmian gryki w integrowanej ochronie

5. Regulacja zachwaszczenia

5.1. Najważniejsze gatunki chwastów

5.2. Niechemiczne metody ochrony

5.2.1. Metoda agrotechniczna

5.2.2. Allelopatia w ograniczeniu zachwaszczenia

5.3. Metody określania liczebności chwastów i progi szkodliwości

5.4. Chemiczne metody ochrony

6. Ograniczanie sprawców chorób

6.1. Najważniejsze choroby

6.2. Niechemiczne metody ochrony

6.2.1. Metoda hodowlana

6.2.2. Metoda agrotechniczna

6.2.3. Metoda biologiczna

6.3. Chemiczne metody ochrony

6.3.1. Metody określania liczebności porażonych roślinami progi szkodliwości

6.3.2. Dobór środka ochrony roślin i dawki

7. Ograniczanie strat powodowanych przez szkodniki

7.1. Ograniczanie strat powodowanych przez gatunki owadów szkodliwych

7.1.1. Najważniejsze gatunki szkodników

7.1.2. Niechemiczne metody ochrony

7.1.3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

7.1.4. Chemiczne metody ochrony

7.2. Ograniczenie strat powodowanych przez nicienie

7.2.1. Najważniejsze gatunki nicieni

7.3 . Zalecenia dotyczące ograniczania strat powodowanych przez zwierzynę łowną w gryce

8. Metody biologiczne w integrowanej ochronie gryki i ochrona organizmów pożytecznych

9. Ochrona owadów zapylających

10. Właściwy dobór technik stosowania środków ochrony roślin

10.1. Przechowywanie środków ochrony roślin

10.2. Przygotowanie i wykonanie zabiegów ochrony roślin

10.3. Postępowanie po wykonaniu zabiegu

11. Przygotowanie do zbioru , zbiór, transport i przechowywanie plonu

12. Szkodniki magazynowe

12.1. Najważniejsze gatunki szkodników w magazynach gryki

12.2. Ograniczenie strat powodowanych przez szkodniki magazynowe

12.3. Zwalczanie szkodników magazynowych

13. Odporność agrofagów na środki ochrony roślin

13.1. Odporność chwastów na środki ochrony roślin

13.2. Odporność grzybów chorobotwórczych na środki ochrony roślin

14. Rola doradztwa w zakresie wdrażania zaleceń integrowanej ochrony gryki

15. Zasady prowadzenia dokumentacji w integrowanej ochronie roślin

15.1. Dokumentacja w integrowanej ochronie roślin

16. Fazy rozwojowe roślin gryki na podstawie skali bbch

17. Literatura

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony