Promowane podstrony

Treść strony

  • gorczyca okładka-1 — kopia

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY GORCZYCY

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Kotecki

Autorzy opracowania:
dr Ewa Jajor
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
mgr Jacek Broniarz
mgr Jakub Danielewicz
mgr Daria Dworzańska
dr Żaneta Fiedler
dr Grzegorz Gorzała
dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
dr hab. Roman Kierzek
prof. dr hab. Marek Korbas
dr hab. Ewa Matyjaszczyk
dr hab. Kinga Matysiak
dr Katarzyna Nijak
mgr Andrzej Obst
mgr Agnieszka Perek
inż. Adam Paradowski
dr inż. Grzegorz Pruszyński
dr inż. Przemysław Strażyński
inż. Henryk Wachowiak
prof. dr hab. Paweł Węgorek
dr hab. Franciszek Wielebski
dr hab. Marek Wójtowicz
dr Joanna Zamojska

 

Autorzy zdjęć:
Jacek Broniarz, Żaneta Fiedler, Tomasz Klejdysz, Marek Korbas,
Katarzyna Nijak, Grzegorz Pruszyński, Marek Tomalak

 

Poznań 2017

 

CENA 17,10 złSPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE INTEGROWANEJ OCHRONY I PRODUKCJI ROŚLIN

1. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin

2. Integrowana ochrona roślin w przepisach prawnych

3. Integrowana produkcja roślin rolniczych w przepisach prawnych

III. OGÓLNE ZASADY AGROTECHNIKI ISTOTNE

W INTEGROWANEJ OCHRONIE I PRODUKCJI GORCZYCY

1. Stanowisko i płodozmian

2. Przygotowanie gleby

3. Zintegrowany system nawożenia

3.1. Wymagania pokarmowe

3.2. Potrzeby nawozowe

3.3. Terminy nawożenia

3.4. Skutki błędów nawozowych

4. Rola hodowli w integrowanej ochronie i produkcji gorczycy

5. Dobór odmian

6. Materiał siewny i siew gorczycy

IV. REGULACJA ZACHWASZCZENIA

1. Najważniejsze gatunki chwastów

2. Niechemiczne metody regulacji zachwaszczenia

3. Metody określania liczebności chwastów i progi szkodliwości

4. Systemy wspomagania decyzji

5. Chemiczne metody regulacji zachwaszczenia

V. OGRANICZANIE SPRAWCÓW CHORÓB

1. Najważniejsze choroby

2. Niechemiczne metody ochrony przed chorobami

3. Metody określania liczebności porażonych roślin i progi szkodliwości

4. Systemy wspomagania decyzji

5. Chemiczne metody ochrony przed chorobami

VI. OGRANICZANIE STRAT POWODOWANYCH PRZEZ SZKODNIKI

1. Ważniejsze gatunki szkodników

2. Niechemiczne metody ochrony przed szkodnikami

3. Chemiczne metody ochrony przed szkodnikami

4. Monitoring i progi ekonomicznej szkodliwości

VII. OGRANICZANIE STRAT POWODOWANYCH PRZEZ

ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ

1. Niechemiczne metody ochrony

2. Chemiczne metody ochrony

VIII. ODPORNOŚĆ AGROFAGÓW NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

1. Odporność chwastów na środki ochrony roślin

2. Odporność grzybów chorobotwórczych na środki ochrony roślin

3. Odporność szkodników na środki ochrony roślin

IX. METODY BIOLOGICZNE W INTEGROWANEJ OCHRONIE ROŚLIN

1. Biologiczne metody ograniczania chorób

2. Biologiczne metody ograniczania populacji szkodników i ochrona organizmów pożytecznych

X. ROLA DORADZTWA W ZAKRESIE WDRAŻANIA ZALECEŃ INTEGROWANEJ PRODUKCJI I OCHRONY ROŚLIN

XI. PRZYGOTOWANIE DO ZBIORU, ZBIÓR, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PLONU

XII. WŁAŚCIWY DOBÓR TECHNIKI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

1. Przechowywanie środków ochrony roślin

2. Przygotowanie i wykonanie zabiegów ochrony roślin

3. Postępowanie po wykonaniu zabiegu opryskiwania

XIII. ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI W INTEGROWANEJ OCHRONIE ROŚLIN ORAZ LISTY

KONTROLNE W INTEGROWANEJ PRODUKCJI

1. Dokumentacja w integrowanej ochronie roślin

2. Dokumentacja w integrowanej produkcji roślin

XIV. FAZY ROZWOJOWE

XV. PODSUMOWANIE

XVI. LITERATURA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony