Promowane podstrony

Treść strony

  • Magazyny zbożowe okładka-1 — kopia

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY MAGAZYNÓW ZBOŻOWYCH

 

Recenzent:
prof. dr hab. Bożena Kordan

Autorzy opracowania:
dr inż. Tomasz Klejdysz
prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz
dr Wojciech Kubasik
dr Grzegorz Gorzała
dr Paweł Olejarski
dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
dr Ewa Jajor
prof. dr hab. Marek Korbas
dr Grzegorz Pruszyński
prof. dr hab. Stefan Pruszyński
prof. dr hab. Piotr Goliński
dr hab. Agnieszka Waśkiewicz
dr Joanna Zamojska
prof. dr hab. Paweł Węgorek
mgr Daria Dworzańska

Autorzy zdjęć:

dr hab. Paweł Bereś, prof. nadzw., mgr Robert Gawroński, prof. dr hab. Piotr Goliński, prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, dr Tomasz Klejdysz, dr Grzegorz Pruszyński

 

Poznań 2017

 

CENA 20,50 złSPIS TREŚCI

1. Wstęp

2. Przepisy prawne

2.1. Prawo i zasady dotyczące integrowanej ochrony roślin

2.2. Przepisy prawne dotyczące magazynowania ziarna zbóż

3. Rodzaje magazyn ów zbożowych

4. Ogólne zasady integrowanej ochrony magazyn ów zbożowych przed szkodnikami  i Patogenami – dobre praktyki

4.1. Prawidłowy zbiór ziarna

4.2. Prawidłowy transport ziarna

4.3. Higiena obiektów i urządzeń do magazynowania

5. Prawidłowe warunki przechowywania ziarna zbóż

6. Najważniejsze szkodniki w magazynach zbożowych

6.1. Owady

6.1.1. Chrząszcze

6.1.2. Motyle

6.2. Roztocze

6.3. Kręgowce

6.3.1. Gryzonie

6.3.2. Ptaki

7. Metody wykrywania porażenia ziarna i monitoring występowania szkodników w magazynie zbożowym

7.1. Wykrywanie owadów – szkodników magazynowych

7.2. Wykrywanie roztoczy w magazynowanym ziarnie

7.3. Wykrywanie gryzoni w magazynie i wokół niego

8. Ocena stopnia zasiedlenia przechowywanego zboża przez szkodniki

9. Podejmowanie decyzji o zwalczaniu szkodników

10. Grzyby powoduj ące uszkodzenia i obniżenie jakości magazynowanego ziarna

10.1. Grzyby występujące na nasionach

10.2. Mykotoksyny w płodach rolnych

10.3. Zapobieganie zasiedleniu nasion przez grzyby oraz powstawaniu mykotoksyn

10.4. Wpływ mykotoksyn na organizmy ludzi i zwierząt na przykładzie ochratoksyny A

11. Metody ograniczania szkód w magazynach

11.1. Niechemiczne

11.1.1. Fizyczne

11.1.2. Metody biotechniczne

11.1.3. Mechaniczne metody zwalczania gryzoni

11.1.4. Metody biologiczne

11.2. Chemiczne metody zwalczania owadów i roztoczy w pustych magazynach i w magazynowanym zbożu

11.2.1. Chemiczne metody zwalczania szkodników w pustych magazynach i silosach

11.2.2. Środki ochrony roślin o działaniu kontaktowym do stosowania na ziarno

11.2.3. Środki ochrony roślin o działaniu gazowym

11.3. Chemiczne metody zwalczania gryzoni

11.3.1. Formy użytkowe rodentycydów

11.3.2. Stosowanie rodentycydów

11.4. Metody odstraszania ptaków od obiektów magazynowych

12. Problem odporności szkodnik ów magazynowych na środki ochrony roślin

13. Dokumentowanie integrowanej ochrony roślin oraz listy kontrolne

14. Podsumowanie głównych zasad integrowanej ochrony magazyn ów zbożowych przed szkodnikami

15. Literatura

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony