Promowane podstrony

Treść strony

  • Groch okładka-1 — kopia

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY I PRODUKCJI GROCHU

 

Recenzent:
prof. dr hab. Jerzy Szukała

Autorzy opracowania:
dr inż. Przemysław Strażyński
prof. dr hab. Marek Mrowczyński
prof. dr hab. Jerzy Księżak
mgr Agnieszka Osiecka
dr hab. Roman Krawczyk
dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka
prof. dr hab. Marek Korbas
dr hab. Natasza Borodynko
mgr Kamila Roik
prof. dr hab. Jan Kozłowski
dr Lech Boros
dr Stanisław Stawiński
prof. dr hab. Paweł Węgorek
dr Joanna Zamojska
mgr Daria Dworzańska
mgr Andrzej Obst
dr Krzysztof Krawczyk
dr Joanna Kamasa
dr Anna Maćkowiak-Sochacka
dr Żaneta Fiedler
dr hab. Ewa Matyjaszczyk
dr hab. Roman Kierzek
dr Tomasz Klejdysz
dr inż. Grzegorz Pruszyński
dr hab. Kinga Matysiak
mgr Marta Dubas
inż. Henryk Wachowiak
dr Grzegorz Gorzała

 

Autorzy zdjęć:
dr inż. Przemysław Strażyński, prof. dr hab. Jan Kozłowski,
prof. dr hab. Marek Korbas, dr hab. Roman Krawczyk, dr Tomasz Klejdysz,
prof. dr hab. Marek Tomalak, dr Żaneta Fiedler

 

Poznań 2016

 

CENA 16,40 złSPIS TREŚCI

I. Wstęp

II. Przepisy prawne dotyczące integrowanej ochrony

III. Ogólne zasady agrotechniki istotne w integrowanej ochronie i produkcji grochu

1. Stanowisko i płodozmian

2. Przygotowanie gleby

3. Zintegrowany system nawożenia

4. Siew

5. Dobór odmian

IV. Znaczenie hodowli w integrowanej ochronie i produkcji grochu

V. Regulacja zachwaszczenia

1. Niechemiczne metody regulacji zachwaszczenia

2. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

3. Chemiczne metody regulacji zachwaszczenia

VI. Ograniczanie sprawców chorób

1. Ograniczanie sprawców chorób grzybowych

1.1. Najważniejsze choroby

1.2. Niechemiczne metody ochrony

1.3. Chemiczne metody ochrony

2. Ograniczanie sprawców chorób wirusowych

2.1. Najważniejsze choroby wirusowe

2.2. Metody zapobiegania chorobom wirusowym

VII. Ograniczanie strat powodowanych przez szkodniki

1. Najważniejsze gatunki szkodników

2. Niechemiczne metody ochrony

3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

4. Systemy wspomagania decyzji

5. Chemiczne metody ochrony

VIII. Szkodniki magazynowe grochu

IX. Ograniczenie strat powodowanych przez zwierzynę łowną

1. Problem i jego przyczyny

2. Przeciwdziałanie szkodom

X. Ograniczanie strat powodowanych przez ślimaki

1. Najważniejsze gatunki ślimaków

2. Szkody powodowane w uprawach

3. Niechemiczne metody ochrony

4. Metody oceny zagrożenia roślin i progi szkodliwości

5. Chemiczne metody ochrony

XI. Metody biologiczne w integrowanej ochronie roślin

XII. Ochrona organizm ow pożytecznych

XIII. Znaczenie bakterii nitryfikacyjnych w rozwoju grochu

XIV. Dostępność preparatów do ochrony grochu w integrowanej ochronie

XV. Rola doradztwa w zakresie wdrażania zaleceń integrowanej produkcji i ochrony roślin

XVI. Przygotowanie do zbioru , zbiór, transport i przechowywanie plonu

XVII. Właściwy dobór techniki stosowania środków ochrony roślin

XVIII. Fazy rozwojowe grochu

XIX. Zasady prowadzenia dokumentacji w integrowanej ochronie roślin

XX. Literatura

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony