Promowane podstrony

Treść strony

  • żyto okładka-1 — kopia

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY ŻYTA

 

Recenzent:
prof. dr hab. Wiesław Koziara
dr hab. Katarzyna Panasiewicz

Autorzy opracowania:
dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
mgr inż. Jakub Danielewicz
dr inż. Żaneta Fiedler
dr Grzegorz Gorzała
prof. dr hab. Jerzy Grabiński
dr Ewa Jajor
dr hab. Roman Kierzek
prof. dr hab. Marek Korbas
dr hab. Ewa Matyjaszczyk
dr hab. Kinga Matysiak
mgr inż. Andrzej Najewski
mgr inż. Andrzej Obst
inż. Adam Paradowski
dr inż. Grzegorz Pruszyński
prof. dr hab. Jacek Przybył
dr inż. Przemysław Strażyński
inż. Henryk Wachowiak
dr inż. Józef Zych

Autorzy zdjęć:
dr inż. Przemysław Strażyński, prof. dr hab. Marek Korbas, prof. dr hab. Marek Tomalak,
dr Żaneta Fiedler, dr Tomasz Klejdysz

 

Poznań 2016

CENA 16,00 złSPIS TREŚCI

I. Wstęp

II. Przepisy prawne dotyczące integrowanej ochrony i produkcji roślin rolniczych

1. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin

2. Integrowana ochrona roślin w przepisach prawnych

3. Integrowana produkcja roślin rolniczych w przepisach prawnych

III. Ogólne zasady agrotechniki istotne w integrowanej ochronie i produkcji żyta

1. Wymagania glebowe i zmianowanie

2. Przygotowanie gleby

3. Zintegrowany system nawożenia

3.1. Wymagania pokarmowe

3.2. Potrzeby nawozowe

3.3. Terminy nawożenia

3.4. Skutki błędów nawozowych

4. Rola hodowli w integrowanej ochronie i produkcji żyta

5. Dobór odmian

6. Siew

IV. Regulacja zachwaszczenia

1. Najważniejsze gatunki chwastów

2. Niechemiczne metody regulacji zachwaszczenia

3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

4. Systemy wspomagania decyzji

5. Chemiczne metody regulacji zachwaszczenia

V. Ograniczanie sprawców chorób

1. Najważniejsze choroby

2. Niechemiczne metody ochrony

3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

4. Systemy wspomagania decyzji

5. Chemiczne metody ochrony

VI. Ograniczanie strat powodowanych przez szkodniki

1. Najważniejsze gatunki szkodnikow

2. Niechemiczne metody ochrony

3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

4. Systemy wspomagania decyzji

5. Chemiczne metody ochrony

VII. Metody biologiczne w integrowanej ochronie roślin i ochrona organizmów pożytecznych

VIII. Rola doradztwa w zakresie wdrażania zaleceń integrowanej produkcji i ochrony roślin 98

IX. Przygotowanie do zbioru , zbiór, transport i przechowywanie plonu

X. Właściwy dobór techniki stosowania środków ochrony roślin

1. Przechowywanie środków ochrony roślin

2. Przygotowanie do zabiegów ochrony roślin

3. Postępowanie po wykonaniu zabiegu opryskiwania

XI. Fazy rozwojowe żyta

XII. Zasady prowadzenia dokumentacji w integrowanej ochronie roślin

XIII. Literatura

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony