Promowane podstrony

Treść strony

  • Ziemniak okładka-1 — kopia

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY ZIEMNIAKA

 

Recenzent:
prof. dr hab. Tomasz Maciejewski

Autorzy opracowania:
dr hab. Andrzej Wojtowicz
dr Wojciech Nowacki
dr Tomasz Lenartowicz
prof. dr hab. Marek Mrowczyński
prof. dr. hab. Ewa Zimnoch-Guzowska
dr Jerzy Osowski
dr Sylwia Kaczmarek
dr hab. Roman Krawczyk
dr Przemysław Strażyński
dr Renata Dobosz
dr hab. Natasza Borodynko
dr Bogdan Flis
dr hab. Ewa Matyjaszczyk
dr Anna Maćkowiak-Sochacka
dr Joanna Kamasa
dr Krzysztof Krawczyk
prof. dr hab. Danuta Sosnowska
dr Żaneta Fiedler
dr Katarzyna Nijak
dr Grzegorz Gorzała
mgr Andrzej Obst
mgr Maria Pasternak
prof. dr hab. Paweł Węgorek
dr Joanna Zamojska
mgr Daria Dworzańska
dr hab. Kinga Matysiak
prof. dr hab. Marek Korbas
mgr Jakub Danielewicz
dr hab. Roman Kierzek
Autorzy zdjęć:
Renata Dobosz, Żaneta Fiedler, Sylwia Kaczmarek, Tomasz Klejdysz, Roman Krawczyk,
Katarzyna Nijak, Jerzy Osowski, Danuta Sosnowska, Małgorzata Stadnicka, Przemysław
Strażyński, Marek Tomalak

Autorzy zdjęć:

Renata Dobosz, Żaneta Fiedler, Sylwia Kaczmarek, Tomasz Klejdysz, Roman Krawczyk,
Katarzyna Nijak, Jerzy Osowski, Danuta Sosnowska, Małgorzata Stadnicka, Przemysław
Strażyński, Marek Tomalak

Poznań 2017

CENA 20,50 złSPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. Integrowana ochrona a integrowana produkcja w świetle prawodawstwa

1.1. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin

1.2. Integrowana ochrona roślin w przepisach prawnych

1.3. Integrowana produkcja roślin rolniczych w przepisach prawnych

3. Ogólne zasady agrotechniki istotne w integrowanej ochronie i produkcji ziemniaka

3.1. Stanowisko i płodozmian

3.2. Przygotowanie gleby

3.3. Zintegrowany system nawożenia

3.4. Sadzenie

3.5. Dobór odmian w integrowanej ochronie i produkcji ziemniaka

4. Rola hodowli w integrowanej ochronie i produkcji ziemniaka

5. Regulacja zachwaszczenia

5.1. Najważniejsze gatunki chwastów

5.2. Metody regulacji zachwaszczenia

6. Ograniczanie sprawców chorób

6.1. Ograniczanie sprawców chorób powodowanych

przez grzyby i organizmy grzybopodobne

6.1.1 Najważniejsze choroby powodowane przez grzyby i organizmy grzybopodobne

6.1.2. Metody zapobiegania chorobom powodowanym przez grzyby i organizmy grzybopodobne

6.2. Ograniczanie sprawców chorób powodowanych przez wirusy

6.2.1. Najważniejsze choroby powodowane przez wirusy

6.2.2. Metody zapobiegania chorobom powodowanym przez wirusy

6.3. Ograniczanie sprawców chorób powodowanych przez bakterie

6.3.1. Najważniejsze choroby powodowane przez bakterie i fitoplazmy

6.3.2. Metody zapobiegania chorobom powodowanym przez bakterie i fitoplazmy

6.4. Ograniczanie chorób powodowanych przez czynniki nieinfekcyjne

6.4.1. Najważniejsze choroby powodowane przez czynniki nieinfekcyjne

6.4.2. Metody zapobiegania chorobom powodowanym przez czynniki nieinfekcyjne

7. Ograniczanie szkodników

7.1. Ograniczanie szkodliwych gatunków owadów

7.1.1. Najważniejsze szkodliwe gatunki owadów

7.1.2. Metody ochrony przed szkodliwymi gatunkami owadów

7.2. Ograniczanie szkodliwych gatunków nicieni

7.2.1. Najważniejsze szkodliwe gatunki nicieni

7.2.2. Metody ochrony przed szkodliwymi gatunkami nicieni

8. Odporność ć agrofagów na środki ochrony roślin

9. Ograniczanie strat powodowanych przez zwierzynę łowną

10. Metody biologiczne w integrowanej ochronie i produkcji ziemniaka

11. Przygotowanie do zbioru , zbi or, transport i przechowywanie plonu

11.1. Zbiór ziemniaka

11.2. Przechowalnictwo ziemniaka

12. Zasady prowadzenia dokumentacji w integrowanej ochronie roślin oraz listy kontrolne w integrowanej produkcji

12.1. Dokumentacja w integrowanej ochronie roślin

12.2. Dokumentacja w integrowanej produkcji roślin

13. Rola doradztwa rolniczego w upowszechnianiu integrowanej ochrony i produkcji roślin. Podstawy prawne i organizacyjne systemu doradztwa rolniczego

14. Fazy rozwojowe ziemniaka

15. Literatura

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony