Promowane podstrony

Treść strony

  • Wyka okładka-1 — kopia

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY WYKI

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Szukała

Autorzy opracowania:

dr inż. Przemysław Strażyński
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
prof. dr hab. Janusz Podleśny
mgr Agnieszka Osiecka
dr hab. Roman Krawczyk
inż. Adam Paradowski
dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
prof. dr hab. Marek Korbas
dr Marcin Baran
dr Agnieszka Katańska-Kaczmarek
prof. dr hab. Paweł Węgorek
dr Joanna Zamojska
mgr Daria Dworzańska
mgr Andrzej Obst
dr Krzysztof Krawczyk
dr Joanna Kamasa
dr Żaneta Fiedler
prof. dr hab. Danuta Sosnowska
dr hab. Ewa Matyjaszczyk
dr hab. Roman Kierzek
dr Katarzyna Nijak
dr inż. Grzegorz Pruszyński
dr hab. Kinga Matysiak
mgr Marta Dubas
dr inż. Henryk Ratajkiewicz
inż. Henryk Wachowiak
dr Grzegorz Gorzała

Autorzy zdjęć:
Żaneta Fiedler, Tomasz Klejdysz, Marek Korbas, Roman Krawczyk,
Katarzyna Nijak, Przemysław Strażyński, Marek Tomalak

 

Poznań 2017

CENA 16,60 złSPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. Przepisy prawne dotyczące integrowanej ochrony

2.1. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin

2.2. Integrowana ochrona roślin w przepisach prawnych

2.3. Integrowana produkcja roślin rolniczych w przepisach prawnych

3. OGÓLNE ZASADY AGROTECHNIKI ISTOTNE W INTEGROWANEJ OCHRONIE I PRODUKCJI WYK

3.1. Stanowisko i płodozmian

3.2. Przygotowanie gleby

3.3. Zintegrowany system nawożenia

3.4. Siew

4. Rola hodowli w integrowanej ochronie i produkcji wyk

4.1. Nasiennictwo wyki siewnej i kosmatej

4.2. Kierunki hodowli wyki siewnej i kosmatej

4.3. Dobór odmian w integrowanej ochronie i produkcji

5. Regulacja zachwaszczenia

5.1. Najważniejsze gatunki chwastów

5.2. Niechemiczne metody regulacji zachwaszczenia

5.3. Chemiczne metody regulacji zachwaszczenia

6. Ograniczanie sprawców chorób

6.1. Najważniejsze choroby

6.2. Niechemiczne metody ochrony

6.3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

6.4. Chemiczne metody ochrony

7. Ograniczanie strat powodowanych przez szkodniki

7.1. Najważniejsze gatunki szkodników

7.2. Niechemiczne metody ochrony

7.3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

7.4. Systemy wspomagania decyzji

7.5. Chemiczne metody ochrony

8. Odpornoś ć agrofagów na środki ochrony roślin

8.1. Odporność chwastów na środki ochrony roślin

8.2. Odporność grzybów chorobotwórczych na środki ochrony roślin

8.3. Odporność szkodników na środki ochrony roślin

9. Metody biologiczne i ochrona organizmów pożytecznych w integrowanej ochronie wyki siewnej

i kosmatej

10. Znaczenie bakterii nitryfikacyjnych w rozwoju wyk

11. Ochrona pszczół i innych zapylaczy

12. Rola doradztwa w zakresie wdrażania zaleceń integrowanej produkcji i ochrony roślin

13. Przygotowanie do zbioru , zbiór , transport i przechowywanie plonu

14. Właściwy dobór techniki stosowania środków ochrony roślin

14.1. Przechowywanie środków ochrony roślin

14.2. Przygotowanie i wykonanie zabiegów ochrony roślin

14.3. Postępowanie po wykonaniu zabiegu opryskiwania

15. Fazy rozwojowe wyki w skali BBCH

16. Zasady prowadzenia dokumentacji w integrowanej ochronie roślin

17. Literatura

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony