Promowane podstrony

Treść strony

  • zboża okładka-1 — kopia

PORADNIK SYGNALIZATORA OCHRONY ZBÓŻ

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Wiesław Koziara, Dr hab. Katarzyna Panasiewicz

Autorzy opracowania:

dr hab. Anna Tratwal

dr hab. Paweł K. Bereś

prof. dr hab. Marek Korbas

mgr inż. Jakub Danielewicz

dr Ewa Jajor

dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka

dr inż. Magdalena Jakubowska

mgr inż. Kamila Roik

dr inż. Marcin Baran

dr inż. Przemysław Strażyński

dr Wojciech Kubasik

dr inż. Tomasz Klejdysz

prof. dr hab. Paweł Węgorek

dr Joanna Zamojska

mgr inż. Daria Dworzańska

dr hab. Przemysław Barłóg

 

Autorzy zdjęć:

dr inż. Marcin Baran, dr hab. Przemysław Barłóg, dr hab. Paweł K. Bereś, 
mgr inż. Jakub Danielewicz, dr inż. Tomasz Klejdysz, prof. dr hab. Marek Korbas, dr Wojciech Kubasik, dr inż. Magdalena Jakubowska, mgr inż. Kamila Roik, dr inż. Przemysław Strażyński,
prof. dr hab. Paweł Węgorek,

Poznań 2017

CENA 20,90 złSPIS TREŚCI

I. WSTĘP
II. TERMINOLOGIA (MONITOROWANIE, SYGNALIZACJA, PROGI SZKODLIWOŚCI)

III. PROGNOZOWANIE I SYGNALIZACJA TERMINÓW ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN PRZED CHOROBAMI ZBÓŻ
1. MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW – Blumeria graminis
2. RDZA BRUNATNA PSZENICY – Puccinia recondita f.sp. tritici
3. RDZA ŻÓŁTA – Puccinia striiformis
4. RDZA BRUNATNA ŻYTA – Puccinia recondita f.sp. secalis
5. RDZA JĘCZMIENIA (KARŁOWA JĘCZMIENIA) – Puccinia hordei
6. SEPTORIOZA PLEW PSZENICY – Phaeosphaeria nodorum, st. kon. Stagonospora
7. SEPTORIOZA PASKOWANA LIŚCI PSZENICY – Mycosphaerella graminicola, st. kon. Zymaseptoria tritici
8. ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA – Gaeumannomyces graminis
9. FUZARYJNA ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA I KORZENI – Fusarium spp
10. ŁAMLIWOŚĆ ŹDŹBŁA ZBÓŻ – Oculimacula yallundae, st. kon. Helgardia herpotrichoides, Oculimacula acuformiis, st. kon. H. acuformis
11. GŁOWNIA PYLĄCA JĘCZMIENIA – Ustilago nuda

12. ŚNIEĆ CUCHNĄCA PSZENICY – Tilletia caries
      ŚNIEĆ GŁADKA PSZENICY – Tilletia laevis
      ŚNIEĆ KARŁOWA PSZENICY – Tilletia controversa
13. PLAMISTOŚĆ SIATKOWA JĘCZMIENIA – Pyrenophora teres, st. kon. Drechslera teres
14. SPORYSZ ZBÓŻ I TRAW – Claviceps purpurea (Buławinka czerwona), st. kon. Sphacelia segetum
15. RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ – Rhynchosporium secalis
16. BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) – Pyrenophora tritici – repentis, st. kon. Drechslera tritici-repentis
17. FUZARIOZA KŁOSÓW – Fusarium spp
18. CZERŃ ZBÓŻ – Alternaria spp., Cladosporium spp., Epiccocum spp., Ascochyta spp
IV. PROGNOZOWANIE I SYGNALIZACJA TERMINÓW ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN PRZED SZKODNIKAMI ZBÓŻ
1. MSZYCA CZEREMCHOWO-ZBOŻOWA – Rhopalosiphum padi (L.)
2. MSZYCA ZBOŻOWA – Sitobion avenae (F)

3. MSZYCA RÓŻANO-TRAWOWA – Metopolophium dirhodum (Walk.)
4. MSZYCA KUKURYDZIANA – Rhopalosiphum maidis (Fitch)
5. SKOCZKI – SKOCZKOWATE Cicadellidae, Aphrophoridae
    SKOCZEK SZESCIOREK – Macrosteles laevis (Rib.)
    ZGŁOBIK SMUŻKOWANY – Psammotettix alienus (Dahlb.)
    PIENIK ŚLINIANKA – Philaenus spumarius (L.)
 6. LEDNICA ZBOŻOWA – Aelia acuminata (L.)
 7. ŻÓŁWINEK ZBOŻOWY – Eurygaster maura (L.)
 8. WCIORNASTKI – Thysanoptera
     WCIORNASTEK ZBOŻOWIEC – Haplothrips aculeatus (Fab.)
     WCIORNASTEK PSZENICZNIK – Haplothrips tritici (Kurd.)
     WCIORNASTEK ZĘBOROGI – Limothrips denticornis (Hal.)
     WCIORNASTEK ZBOŻOWY BEZZĘBNY – Limothrips cerealium (Hal.)
     WCIORNASTEK OWSIAREK – Stenothrips graminum (Uzl.)
 9. ROLNICE – LARWY GĄSIENIC Z PODRODZINY ROLNIC (Noctuinae)
     ROLNICA ZBOŻÓWKA – Agrotis segetum (Den. et Schiff.)
     ROLNICA CZOPÓWKA – Agrotis exclamationis (L.)
   ROLNICA PANEWKA – Xestia c – nigrum (L.)ROLNICA GWOŹDZIÓWKA – Agrotis ipsilon (Hufn.)
10. ZWÓJKA KŁOSÓWECZKA (= kłosowa) – Cnephasia longana (Haw.)
11. ZWÓJKA ZBOŻÓWECZKA – Cnephasia pumicana (Zell.)
12. SKRZYPIONKI – Oulema spp.
13. DRUTOWCE – LARWY Z RODZINY SPRĘŻYKOWATYCH (Elateridae)
14. PĘDRAKI – LARWY POŚWIĘTNIKOWATYCH (Scarabeidae)
15. ŁOKAŚ GARBATEK – Zabrus tenebrioides (Goeze)
16. ŹDZIEBLARZ PSZENICZNY – Cephus pygmaeus (L.)
17. PACIORNICA PSZENICZANKA – Contarinia tritici (Kirby)
18. PRYSZCZAREK PSZENICZNY – Sitodiplosis mosellana (Gehin)
19. PRYSZCZAREK ZBOŻOWIEC – Haplodiplosis marginata (v. Roser) (syn. Haplodiplosis equestris (Wagner))
20. PRYSZCZAREK HESKI – Mayetiola destructor (Say)
21. PLONIARKA ZBOŻÓWKA – Oscinella frit (L.) i Oscinella pusilla (Meig.)

22. NIEZMIARKA PASKOWANA – Chlorops pumilionis (Bjerk.)
23. MINIARKI (Agromyzidae) – Chromatomyia fuscula (Ztt.), Chromatomyia nigra
V. USZKODZENIA POWODOWANE PRZEZ ZWIERZĘTA KRĘGOWE
1. DZIK – Sus scrofa (L.)
2. JELEŃ SZLACHETNY – Cervus elaphus (L.)
3. SARNA – Capreolus capreolus (L.)
4. DANIEL – Dama dama (L.)
5. GAWRON – Corvus frugilegus (L.)
6. WRÓBEL – Passer spp.
7. PTAKI KACZKOWATE – Anatidae
    ŁABĘDŹ NIEMY – Cygnus olor (J.F. Gmelin)
    GĘŚ ZBOŻOWA – Anser fabalis (Letham)
    GĘŚ GĘGAWA – Anser anser (L.)
VI. NIEDOBORY SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH
1. AZOT (N)
2. FOSFOR (P)
3. POTAS (K)
4. MAGNEZ (Mg)
5. SIARKA (S)
6. WAPŃ (Ca)
7. MIEDŹ (Cu)
8. MANGAN (Mn)
VII. SKOROWIDZ POLSKICH SPRAWCÓW CHORÓB
VIII. SKOROWIDZ ŁACIŃSKICH SPRAWCÓW CHORÓB
IX. SKOROWIDZ POLSKICH NAZW SZKODNIKÓW
X. SKOROWIDZ ŁACIŃSKICH NAZW SZKODNIKÓW
XI. SPIS FOTOGRAFII
XII. KLUCZ DO OKREŚLANIA FAZ ROZWOJOWYCH ZBÓŻ W SKALI BBCH
XIII. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony