Promowane podstrony

Treść strony

  • bobowate grubonasienne okładka-1 — kopia

PORADNIK SYGNALIZATORA OCHRONY BOBOWATYCH GRUBONASIENNYCH

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Wiesław Koziara
dr hab. Katarzyna Panasiewicz

Autorzy opracowania:

dr hab. Anna Tratwal
dr inż. Przemysław Strażyński
dr hab. Paweł K. Bereś
prof. dr hab. Marek Korbas
mgr inż. Jakub Danielewicz
dr Ewa Jajor
dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka
dr inż. Magdalena Jakubowska
mgr inż. Kamila Roik
dr inż. Marcin Baran
mgr inż. Beata Wielkopolan
dr Wojciech Kubasik
dr inż. Tomasz Klejdysz
prof. dr hab. Paweł Węgorek
dr Joanna Zamojska
mgr inż. Daria Dworzańska
dr hab. Przemysław Barłóg

Autorzy zdjęć:

dr inż. Marcin Baran, dr hab. Przemysław Barłóg, dr hab. Paweł K. Bereś,
mgr inż. Jakub Danielewicz, dr inż. Tomasz Klejdysz, prof. dr hab. Marek Korbas,
dr Wojciech Kubasik, dr inż. Magdalena Jakubowska, mgr inż. Kamila Roik,
dr inż. Przemysław Strażyński

Poznań 2017

CENA 15,50 złSPIS TREŚCI

I. WSTĘP
II. TERMINOLOGIA (MONITOROWANIE, SYGNALIZACJA, PROGI SZKODLIWOŚCI)
III. PROGNOZOWANIE I SYGNALIZACJA TERMINÓW ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN PRZED CHOROBAMI BOBOWATYCH GRUBONASIENNYCH
1. MĄCZNIAK PRAWDZIWY GROCHU – Erysiphe pisi
2. MĄCZNIAK PRAWDZIWY MOTYLKOWATYCH – Erysiphe trifolii var. Trifolii
3. MĄCZNIAK RZEKOMY GROCHU – Peronospora pisi
4. MĄCZNIAK RZEKOMY ŁUBINU – Peronospora trifoliorum
5. MĄCZNIAK RZEKOMY BOBIKU – Peronospora viciae
6. RDZA BOBIKU – Uromyces fabae
7. RDZA GROCHU – Uromyces pisi
8. SZARA PLEŚŃ (groch, bobik, łubin, soja) – Botrytis fuckeliana st. kon. Botrytis cinerea
9. ANTRAKNOZA ŁUBINU– Colletotrichum lupini
10. ASKOCHYTOZA BOBIKU – Didymella fabae st. kon. Ascochyta fabae f. sp. fabae
11. ASKOCHYTOZA SOI – Ascochyta sojaecola

12. CZEKOLADOWA PLAMISTOŚĆ BOBIKU – Botryotinia sp., st. kon. Botrytis fabae
13. FUZARYJNE WIĘDNIĘCIE GROCHU, FUZARYJNA ZGORZEL ŁUBINU I BOBIKU, FUZARIOZA SOI – Fusarium spp.
14. ZGNILIZNA TWARDZIKOWA (groch, łubin)– Sclerotinia sclerotiorum
15. ZGORZEL SIEWEK (groch, bobik, łubin, soja) – różne gatunki grzybów (np. z rodzaju: Fusarium, Rhizoctonia, Colletotrichum, Pythium)
16. ZGORZELOWA PLAMISTOŚĆ GROCHU (askochytoza grochu) – Didymella pisi, st. kon. Ascochyta pisi, Didymella spp., st. kon. Pyronella pinodella, Mycosphaerella pinoda, st. kon. Pyronella pinodes
IV. PROGNOZOWANIE I SYGNALIZACJA TERMINÓW ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN PRZED SZKODNIKAMI BOBOWATYCH GRUBONASIENNYCH
1. MSZYCE – Aphidoidea
    MSZYCA GROCHOWA – Acyrthosiphon pisum (Harris)
    MSZYCA BURAKOWA – Aphis fabae (Scop.)
    MSZYCA LUCERNOWO-GROCHODRZEWOWA – Aphis craccivora (Koch.)
    MSZYCA BRZOSKWINIOWA – Myzus persicae (Sulz.)
    MSZYCA WYKOWA – Megoura viciae (Buckton)
2. RYJKOWCOWATE – Curculionidae
    OPRZĘDZIK PRĘGOWANY – Sitona lineatus (L.)
    OPRZĘDZIK SZARY (ŁUBINOWY) – Charagmus griseus (Fabr.)
    OPRZĘDZIK WIELOŻERNY (GROCHOWY) – Sitona crinitus (Hbst.)
    OPRZĘDZIK ŁUBINOWY – Charagmus gressorius (Fabr.)
    OPRZĘDZIK WILŻYNOWY – Sitona humeralis (Steph.)
3. PACHÓWKA STRĄKÓWECZKA Cydia nigricana (F.)
4. DRUTOWCE – LARWY Z RODZINY SPRĘŻYKOWATYCH
    OSIEWNIK ROLOWIEC – Agriotes lineatus (L.)
    OSIEWNIK CIEMNY – Agriotes obscurus (L.)
    OSIEWNIK SKIBOWIEC – Agriotes sputator (L.)
    NIESKOR CZARNY – Hemicrepidius niger (L.)
    ZACIOSEK KRUSZCOWY – Selatosomus aeneus (L.)
5. PĘDRAKI – LARWY POŚWIĘTNIKOWATYCH (Scarabaeidae)
    CHRABĄSZCZ MAJOWY – Melolontha melolontha (L.)
    CHRABĄSZCZ KASZTANOWIEC – Melolontha hippocastani (F.)
    GUNIAK CZERWCZYK – Amphimallon solstitiale (L.)
    OGRODNICA NISZCZYLISTKA – Phyllopertha horticola (L.)
    NIERÓWNIENKA LISTNIK – Anomala dubia (L.)
6. SÓWKOWATE – Noctuidae – larwy gąsienic z podrodziny rolnicowate Noctuinae oraz z podrodziny piętnówkowate Hadeninae (rolnice i piętnówki)
    ROLNICA ZBOŻÓWKA – Agrotis segetum (Schiff. et Den.)
    ROLNICA CZOPÓWKA – Agrotis exclamationis (L.)
    ROLNICA PANEWKA – Xestia c – nigrum (L.)
    PIĘTNÓWKA GROCHÓWKA – Melanchra pisi (L.)
    PIĘTNÓWKA KAPUSTNICA – Mamestra brassicae (L.)
    PIĘTNÓWKA RDESTÓWKA – Mamestra persicariae (L.)
    PIĘTNÓWKA CHWASTÓWKA – Discestra trifolii (Hufn.)
    PIĘTNÓWKA ZMIENNA – Lacanobia suasa (Schiff. et Den.)
7. STRĄKOWCE – Bruchidae
    STRĄKOWIEC GROCHOWY – Bruchus pisorum (L.)
    STRĄKOWIEC BOBOWY – Bruchus rufimanus (Boh.)
8. ŚMIETKA KIEŁKÓWKA – Delia florilega (Zetterstedt)
9. ZMIENIKI – Lygus spp.
    ZMIENIK LUCERNOWIEC – Lygus rugulipennis Popp.
10. WCIORNASTKI – Thysanoptera
    WCIORNASTEK GROCHOWIEC – Kakothrips robustus (Uzel)
11. PACIORNICA GROCHOWIANKA – Contarinia pisi (Loew)
V. USZKODZENIA POWODOWANE PRZEZ ZWIERZĘTA KRĘGOWE
1. JELEŃ SZLACHETNY– Cervus elaphus (L.)
2. DZIK– Sus scrofa (L.)
3. SARNA – Capreolus capreolus (L.)
4. DANIEL – Dama dama (L.)
VI. NIEDOBORY SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH
1. AZOT (N)
2. FOSFOR (P)
3. POTAS (K)
4. MAGNEZ (Mg)
5. SIARKA (S)
6. WAPŃ (Ca)
7. BOR (B)
8. CYNK (Zn)
9. MANGAN (Mn)
10. MOLIBDEN (Mo)
VII. SKOROWIDZ POLSKICH SPRAWCÓW CHORÓB
VIII. SKOROWIDZ ŁACIŃSKICH SPRAWCÓW CHORÓB
IX. SKOROWIDZ POLSKICH NAZW SZKODNIKÓW
X. SKOROWIDZ ŁACIŃSKICH NAZW SZKODNIKÓW
XI. SPIS FOTOGRAFII
XII. KLUCZ DO OKRESLANIA FAZ ROZWOJOWYCH BOBOWATYCH GRUBONASIENNYCH W SKALI BBCH
XIII. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony