Promowane podstrony

Treść strony

 • Fazy wzrostu i rozwoju wybranych gatunków roślin uprawnych i chwastów według skali BBCH część I

Fazy wzrostu i rozwoju wybranych gatunków roślin uprawnych i chwastów według skali BBCH część I

 

Recenzent:

prof. dr hab. Adam Dobrzański

Autorzy:

dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR - PIB

dr inż. Przemysław Strażyński

Wykonanie rysunków:

dr inż. Przemysław Strażyński

Poznań 2018

CENA 59 zł • -
 1. Wstęp
 2. Układ skali BBCH
 3. Ogólna skala BBCH faz rozwojowych roślin uprawnych i chwastów
 4. Fazy rozwojowe roślin uprawnych w skali BBCH
  4.1. Zboż
              4.1.1. Pszenica, Jęczmień, Żyto, Pszenżyto
              4.1.2. Kukurydza
              4.1.3. Owies
              4.1.4. Proso
              4.1.5. Sorgo
              4.1.6. Gryka
  4.2 Rośliny oleiste i przemysłowe
              4.2.1. Rzepak  
              4.2.2. Burak
              4.2.3. Ziemniak
              4.2.4. Słonecznik
              4.2.5. Len
              4.2.6. Konopie
              4.2.7. Gorczyca
              4.2.8. Lnicznik
              4.2.9. Chmiel
              4.2.10. Winorośl
  4.3 Rośliny bobowate
              4.3.1. Groch
              4.3.2. Bobik
              4.3.3. Soja
              4.3.4. Łubin
              4.3.5. Lucerna
              4.3.6. Seradela
              4.3.7. Wyka
              4.3.8. Koniczyna
              4.3.9. Komonica
  4.4 Inne rośliny uprawne
              4.4.1. Facelia
  5. Fazy rozwojowe chwastów w skali BBCH
  6. System kodowania nazw rośłin uprawnych i chwastów według EPPO
              6.1. Kody literowe nazw niektórych roślin uprawnych
              6.2. Kody literowe nazw niektórych chwastów
  Literatura

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony