Promowane podstrony

Treść strony

  • -


​METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY
BURAKA CUKROWEGO I PASTEWNEGO

Recenzent:
prof. dr hab. Franciszek Borowczak


Autorzy opracowania:
dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw.
dr hab. Roman Kierzek
dr inż. Mirosław Nowakowski
dr inż. Dariusz Gorski
dr inż. Wojciech Miziniak
mgr inż. Agnieszka Ulatowska
dr hab. Ewa Moliszewska
dr Jerzy Siodmiak
mgr inż. Piotr Ledochowski


Zdjęcia:
dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw.
mgr inż. Piotr Ledochowski
mgr inż. Agnieszka Ulatowska
dr inż. Mirosław Nowakowski

 

CENA: 7,50 zł  • -

I.WSTĘP

II. STANOWISKO W ZMIANOWANIU, DOBOR GLEBY,

UPRAWA ROLI I SIEW

2.1. Stanowisko w zmianowaniu

2.2. Dobor gleby

2.3. Uprawa roli

2.3.1. Tradycyjna uprawa roli

2.3.2. Uprawa z siewem w mulcz

2.4. Siew

III. ZROWNOWAŻONY SYSTEM NAWOŻENIA BURAKA

3.1. Potrzeby pokarmowe

3.2. Znaczenie badań stanu agrochemicznego gleby

3.3. Metodyka pobierania probek gleby do badań agrochemicznych

3.4. Znaczenie odczynu gleby

3.5. Nawożenie organiczne

3.6. Potrzeby nawozowe

3.7. Terminy nawożenia

3.8. Skutki niezrownoważonego nawożenia

3.9. Nawożenie na obszarach szczegolnie narażonych (OSN)

IV. DOBOR ODMIAN

V. INTEGROWANA METODA OGRANICZENIA ZACHWASZCZENIA

5.1. Specyfika ochrony buraka cukrowego przed zachwaszczeniem

5.2. Progi szkodliwości

5.3. Niechemiczne metody redukcji zachwaszczenia

5.4. Chemiczne metody ochrony

5.5. Przegląd substancji czynnych stosowanych w buraku cukrowym

5.6. Charakterystyka herbicydow stosowanych w uprawie

buraka cukrowego

5.6.1. Herbicydy nieselektywne

5.6.2. Herbicydy selektywne

5.6.3. Graminicydy

5.6.4. Wrażliwość chwastow na herbicydy

5.7. Dobor substancji czynnych

5.8. Zwalczanie chwastow jednoliściennych

5.9. Łączne stosowanie herbicydow z adiuwantami

5.10. Zwalczanie chwastow za pomocą mikrodawek

5.11. Integracja metod zwalczania

5.12. Zachwaszczenie wtorne

5.13. Metody ograniczenia zjawiska odporności chwastow na herbicydy

VI. BURAKOCHWASTY

VII. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA

SPRAWCOW CHOROB BURAKA

7.1. Wprowadzenie

7.2. Metody ograniczania porażenia roślin przez grzyby

7.3. Progi ekonomicznej szkodliwości

7.4. Zjawisko uodparniania się grzybow na stosowane

substancje czynne

VIII. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA SZKODNIKOW

8.1. Najważniejsze gatunki szkodników w buraku cukrowym

i pastewnym oraz metody ochrony

8.2. Charakterystyka uszkodzeń powodowanych przez szkodniki

oraz warunki sprzyjające ich rozwojowi

8.3. Metody określania liczebności szkodników

8.4. Progi ekonomicznej szkodliwości

8.5. Zasady stosowania środków ochrony roślin

8.6. Systemy wspomagania decyzji

IX. DOBOR TECHNIKI APLIKACJI ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

9.1. Przygotowanie do zabiegów ochrony roślin

9.1.1. Wybór opryskiwacza

9.1.2. Kalibracja opryskiwacza

9.1.3. Sporządzanie cieczy użytkowej

9.2. Techniczne aspekty wykonywania zabiegów ochrony roślin

9.2.1. Dobor dawki cieczy użytkowej

9.2.2. Rodzaj opryskiwania i typ rozpylacza

9.2.3. Wysokość belki polowej

9.3. Warunki wykonywania zabiegow

9.4. Postępowanie po wykonaniu zabiegu opryskiwania

X. ZBIOR

XI. PRZECHOWALNICTWO KORZENI BURAKA

11.1. Lokalizacja pryzmy

11.2. Termin zbioru

11.3. Formowanie pryzmy

11.4. Zabezpieczanie pryzm

XII. ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI STOSOWANYCH

ŚRODKOW OCHRONY ROŚLIN

XIII. LITERATURA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony