Promowane podstrony

Treść strony

 

​METODYKA INTEGROWANEJ CHRONY RZEPAKU
OZIMEGO I JAREGO

Recenzent:
prof. dr hab. Hanna Sulewska


Autorzy opracowania:
dr Ewa Jajor (wstęp, choroby, metody biologiczne)
prof. dr hab. Marek Mrówczyński (wstęp, przepisy prawne, szkodniki, dokumentacja)
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda (rola hodowli)
mgr inż. Jacek Broniarz (odmiany)
mgr Jakub Danielewicz (choroby)
dr Agnieszka Dobrzycka (rola hodowli)
mgr Daria Dworzańska (zwierzyna łowna)
dr Żaneta Fiedler (metody biologiczne)
dr Grzegorz Gorzała (dokumentacja)
dr Joanna Horoszkiewicz-Janka (choroby)
dr hab. Roman Kierzek (technika ochrony roślin)
prof. dr hab. Marek Korbas (choroby)
dr hab. Ewa Matyjaszczyk (podstawy prawne)
dr hab. Katarzyna Mikołajczyk (rola hodowli)
dr hab. Kinga Matysiak (fazy rozwojowe)
dr inż. Agnieszka Mączyńska (choroby)
prof. dr hab. Czesław Muśnicki (fazy rozwojowe)
mgr Andrzej Obst (rola doradztwa)
mgr Agnieszka Perek (choroby, metody biologiczne)
inż. Adam Paradowski (chwasty)
dr Grzegorz Pruszyński (szkodniki, organizmy pożyteczne)
prof. dr hab. Jacek Przybył (zbiór, transport, przechowywanie)
inż. Henryk Wachowiak (wstęp, przepisy prawne, szkodniki, dokumentacja)
dr Tadeusz Wałkowski (siew)
prof. dr hab. Paweł Węgorek (zwierzyna łowna)
dr hab. Franciszek Wielebski (zasady agrotechniki)
dr hab. Marek Wojtowicz (zasady agrotechniki)
dr Joanna Zamojska (zwierzyna łowna)


Autorzy zdjęć:
dr hab. Marek Wojtowicz
mgr inż. Jacek Broniarz
dr Tadeusz Wałkowski
inż. Adam Paradowski
prof. dr hab. Marek Korbas
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
prof. dr hab. Marek Tomalak
prof. dr hab. Jacek Przybył

 

CENA: 14 złI. WSTĘP

II. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE INTEGROWANEJ OCHRONY

I PRODUKCJI ROŚLIN

1. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin

2. Integrowana ochrona roślin w przepisach prawnych

3. Integrowana produkcja roślin rolniczych w przepisach prawnych

III. OGOLNE ZASADY AGROTECHNIKI ISTOTNE W INTEGROWANEJ

OCHRONIE I PRODUKCJI RZEPAKU

1. Stanowisko i płodozmian

2. Przygotowanie gleby

3. Zintegrowany system nawożenia

3.1. Wymagania pokarmowe

3.2. Potrzeby nawozowe

3.3. Terminy nawożenia

3.4. Skutki błędów nawozowych

4. Rola hodowli w integrowanej ochronie i produkcji rzepaku

5. Dobór odmian

6. Materiał siewny i siew rzepaku

6.1. Materiał siewny

6.2. Siew rzepaku ozimego

6.3. Siew rzepaku jarego

IV. REGULACJA ZACHWASZCZENIA

1. Najważniejsze gatunki chwastów

2. Niechemiczne metody regulacji zachwaszczenia

3. Metody określania liczebności chwastów i progi szkodliwości

4. Systemy wspomagania decyzji

5. Chemiczne metody regulacji zachwaszczenia

V. OGRANICZANIE SPRAWCOW CHOROB

1. Najważniejsze choroby

2. Niechemiczne metody ochrony przed chorobami

3. Metody określania liczebności porażonych roślin i progi

szkodliwości
4. Systemy wspomagania decyzji

5. Chemiczne metody ochrony przed chorobami

VI. OGRANICZANIE STRAT POWODOWANYCH

PRZEZ SZKODNIKI

1. Ważniejsze gatunki szkodników

2. Niechemiczne metody ochrony przed szkodnikami

3. Chemiczne metody ochrony przed szkodnikami

4. Odporność szkodników na insektycydy

5. Monitoring i progi ekonomicznej szkodliwości

VII. OGRANICZANIE STRAT POWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ

ŁOWNĄ

1. Niechemiczne metody ochrony

2. Chemiczne metody ochrony

VIII. METODY BIOLOGICZNE W INTEGROWANEJ OCHRONIE

ROŚLIN

1. Biologiczne metody ograniczania chorób rzepaku

2. Biologiczne metody ograniczania populacji szkodników rzepaku

IX. OCHRONA ORGANIZMOW POŻYTECZNYCH

X. ROLA DORADZTWA W ZAKRESIE WDRAŻANIA ZALECEŃ

INTEGROWANEJ PRODUKCJI I OCHRONY ROŚLIN

XI. PRZYGOTOWANIE DO ZBIORU, ZBIOR, TRANSPORT

I PRZECHOWYWANIE PLONU

XII. WŁAŚCIWY DOBOR TECHNIKI STOSOWANIA ŚRODKOW

OCHRONY ROŚLIN

1. Przechowywanie środków ochrony roślin

2. Przygotowanie i wykonanie zabiegów ochrony roślin

3. Postępowanie po wykonaniu zabiegu opryskiwania

XIII. FAZY ROZWOJOWE RZEPAKU

XIV. ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI W INTEGROWANEJ

OCHRONIE ROŚLIN ORAZ LISTY KONTROLNE

W INTEGROWANEJ PRODUKCJI

XV. LITERATURA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony