Promowane podstrony

Treść strony

 

METODYKA INTEGROWANEJ
OCHRONY KUKURYDZY

Opracowanie zbiorowe pod redakcją:
dr hab. Paweł K. Beresia1 i prof. dr. hab. Marka Mrówczyńskiego


Recenzent:
prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Autorzy opracowania:
dr hab. Paweł K. Bereś
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
dr hab. Roman Kierzek
prof. dr hab. Paweł Węgorek
prof. dr hab. Danuta Sosnowska
prof. dr hab. Marek Korbas
dr hab. Ewa Matyjaszczyk
prof. dr hab. Hanna Sulewska
prof. dr hab. Józef Adamczyk
dr hab. Piotr Szulc
dr Roman Warzecha
mgr Łukasz Siekaniec
mgr Waldemar Janiak
inż. Adam Paradowski
dr Żaneta Fiedler
dr Paweł Olejarski
dr Krzysztof Krawczyk
dr Katarzyna Trzmiel
dr Joanna Zamojska
dr Grzegorz Pruszyński
mgr Jakub Danielewicz
inż. Henryk Wachowiak
dr Grzegorz Gorzała
mgr Andrzej Obst
mgr Eugeniusz Piątek


Autorzy zdjęć:
dr hab. Paweł K. Bereś,
prof. dr hab. Marek Korbas
dr hab. Piotr Szulc
dr inż. Paweł Olejarski
prof. dr hab. Marek Tomalak
dr Żaneta Fiedler
dr Krzysztof Krawczyk

 

CENA: 14 złI. WSTĘP

II. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE INTEGROWANEJ OCHRONY

I PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH

1. Ogolne zasady integrowanej ochrony roślin

2. Integrowana ochrona roślin w przepisach prawnych

3. Integrowana produkcja roślin rolniczych w przepisach prawnych

III. STANOWISKO W ZMIANOWANIU, DOBÓR GLEBY,

UPRAWA ROLI, NAWOŻENIE I SIEW

1. Stanowisko

2. Przygotowanie gleby

3. Zintegrowany system nawożenia

3.1. Wymagania pokarmowe

3.2. Potrzeby nawozowe

3.3. Terminy nawożenia

3.4. Skutki błędów nawozowych

4. Siew kukurydzy

IV. HODOWLA I DOBOR ODMIAN KUKURYDZY DO UPRAWY

1. Zasady wpisywania odmian do Krajowego Rejestru

2. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

3. Wczesność odmian

4. Pożądane cechy u odmian kukurydzy

V. REGULACJA ZACHWASZCZENIA

1. Najważniejsze gatunki chwastów

2. Niechemiczne metody regulacji zachwaszczenia

3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

4. Systemy wspomagania decyzji

5. Chemiczne metody regulacji zachwaszczenia

6. Łączne stosowanie herbicydow z adiuwantami i biostymulatorami

VI. OGRANICZANIE SPRAWCOW CHOROB

1. Ograniczanie sprawców chorób grzybowych

1.1. Najważniejsze choroby grzybowe

1.2. Niechemiczne metody ochrony

1.3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

1.4. Systemy wspomagania decyzji

1.5. Chemiczne metody ochrony

2. Ograniczanie sprawców chorób wirusowych

2.1. Najważniejsze choroby wirusowe

2.2. Niechemiczne metody ochrony

2.3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

2.4. Systemy wspomagania decyzji

2.5. Chemiczne metody ochrony

3. Ograniczanie sprawców chorób bakteryjnych

3.1. Najważniejsze choroby bakteryjne

3.2. Niechemiczne metody ochrony

3.3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

3.4. Systemy wspomagania decyzji

3.5. Chemiczne metody ochrony

VII. OGRANICZANIE STRAT POWODOWANYCH PRZEZ SZKODNIKI

1. Najważniejsze gatunki szkodników

2. Niechemiczne metody ochrony

3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

4. Systemy wspomagania decyzji

5. Chemiczne metody ochrony

VIII. SZKODNIKI MAGAZYNOWE I OGRANICZANIE STRAT

PRZEZ NIE POWODOWANYCH

1. Najważniejsze gatunki szkodników magazynowych

2. Niechemiczne metody ochrony

3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

4. Chemiczne metody ochrony

IX. OGRANICZENIE STRAT POWODOWANYCH

PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ

1. Najważniejsze gatunki szkodnikow

2. Niechemiczne metody ochrony

3. Chemiczne metody ochrony

X. METODY BIOLOGICZNE W INTEGROWANEJ OCHRONIE

UPRAW KUKURYDZY ORAZ OCHRONA OWADOW

POŻYTECZNYCH

XI. ROLA DORADZTWA W ZAKRESIE WDRAŻANIA ZALECEŃ

INTEGROWANEJ PRODUKCJI I OCHRONY ROŚLIN

XII. PRZYGOTOWANIE DO ZBIORU, ZBIOR, TRANSPORT

I PRZECHOWYWANIE PLONU

1. Zbiór kukurydzy przeznaczonej na ziarno

2. Przygotowanie ziarna do przechowywania

3. Zbiór i konserwacja kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę

z całych roślin

XIII. WŁAŚCIWY DOBOR TECHNIKI STOSOWANIA ŚRODKOW

OCHRONY ROŚLIN

1. Przechowywanie środków ochrony roślin

2. Przygotowanie i wykonanie zabiegów ochrony roślin

3. Postępowanie po wykonaniu zabiegu

XIV. ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI W INTEGROWANEJ

OCHRONIE ROŚLIN ORAZ LISTY KONTROLNE

W INTEGROWANEJ PRODUKCJI

XV. FAZY ROZWOJOWE KUKURYDZY

XVI. LITERATURA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony