Promowane podstrony

Treść strony


METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY
I PRODUKCJI SOI

 

Recenzent:
prof. dr hab. Jerzy Szukała


Autorzy opracowania:
mgr Grażyna Filoda (choroby, systemy wspomagania decyzji)
prof. dr hab. Marek Mrówczyński (przepisy prawne, dokumentacja zabiegów)
prof. dr hab. Ewa Matyjaszczyk (przepisy prawne)
dr hab. Roman Kierzek (technika stosowania środków ochrony roślin)
dr hab. Jerzy Nawracała (wstęp, rola hodowli w integrowanej ochronie i produkcji soi,
dobór odmian)
dr inż. Pankracy Bubniewicz1 (szkodniki)
dr Żaneta Fiedler (metody biologiczne)
dr Franciszek Kornobis (nicienie)
dr hab. Kinga Matysiak (fazy BBCH)
dr Grzegorz Pruszyński (ochrona organizmów pożytecznych)
mgr inż. Adrian Luboiński (regulacja zachwaszczenia)
mgr inż. Marcin Markowicz (agrotechnika, zbiór)
mgr Andrzej Obst (znaczenie doradztwa rolniczego)
inż. Henryk Wachowiak (dokumentacja zabiegów)


Autorzy zdjęć:
mgr Grażyna Filoda,
mgr inż. Marcin Markowicz
mgr inż. Adrian Luboiński
prof. dr hab. Tadeusz Praczyk
dr hab. Paweł Bereś
dr inż. Przemysław Strażyński
dr Romuald Gwiazdowski
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
prof. dr hab. Marek Tomalak
dr Żaneta Fiedler

CENA: 13 złI. WSTĘP

II. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE INTEGROWANEJ OCHRONY

I PRODUKCJI ROŚLIN

1. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin

2. Integrowana ochrona roślin w przepisach prawnych

III. OGOLNE ZASADY AGROTECHNIKI ISTOTNE

W INTEGROWANEJ OCHRONIE I PRODUKCJI SOI

1. Wymagania klimatyczne

2. Wymagania glebowe

3. Stanowisko i płodozmian

4. Przygotowanie gleby

5. Zintegrowany system nawożenia

5.1. Wymagania i potrzeby nawozowe

5.2. Skutki błędów nawozowych

6. Rola hodowli w integrowanej ochronie i produkcji soi

7. Dobór odmian

8. Siew

IV. REGULACJA ZACHWASZCZENIA

1. Najważniejsze gatunki chwastów

2. Niechemiczne metody regulacji zachwaszczenia

3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

4. Chemiczne metody regulacji zachwaszczenia

V. OGRANICZANIE SPRAWCOW CHOROB

1. Najważniejsze choroby

1.1. Choroby pojawiające się we wczesnych fazach

rozwojowych roślin

1.2. Choroby, których objawy mogą pojawić się we wszystkich fazach rozwojowych roślin soi

1.3. Choroby, których objawy mogą pojawić się w fazie kwitnienia

1.4. Choroby, których objawy pojawiają się w fazie

zawiązywania strąków

2. Niechemiczne metody ochrony

3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

4. Chemiczne metody ochrony
VI. OGRANICZANIE STRAT POWODOWANYCH

PRZEZ SZKODNIKI

1. Najważniejsze gatunki szkodników

2. Niechemiczne metody ochrony

3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

4. Chemiczne metody ochrony

VII. METODY BIOLOGICZNE W INTEGROWANEJ

OCHRONIE ROŚLIN

VIII. OCHRONA ORGANIZMOW POŻYTECZNYCH

IX. ROLA DORADZTWA W ZAKRESIE WDRAŻANIA

ZALECEŃ INTEGROWANEJ PRODUKCJI I OCHRONY ROŚLIN

1. Podstawy prawne i organizacyjne systemu doradztwa rolniczego

2. Doradztwo w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2014–2020

3. Działania doradztwa w zakresie wdrażania zaleceń integrowanej

produkcji i ochrony roślin

X. ZBIOR I PRZECHOWYWANIE

XI. WŁAŚCIWY DOBOR TECHNIKI STOSOWANIA ŚRODKOW

OCHRONY ROŚLIN

1. Przechowywanie środków ochrony roślin

2. Przygotowanie do zabiegów ochrony roślin

3. Postępowanie po wykonaniu zabiegu opryskiwania

XII. SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI

1. Internetowy system sygnalizacji agrofagow

2. Sygnalizacja agrofagow

3. PDO rekomendacja odmian

XIII. FAZY ROZWOJOWE SOI W SKALI BBCH

XIV. ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI STOSOWANYCH

ŚRODKOW OCHRONY ROŚLIN

XV. LITERATURA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony