Promowane podstrony

Treść strony

  • -


​METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY PSZENICY
OZIMEJ I JAREJ

Recenzenci:

prof. dr hab. Wiesław Koziara
dr hab. Katarzyna Panasiewicz

Autorzy opracowania:
prof. dr hab. Marek Korbas
dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
prof. dr hab. Grażyna Podolska
dr hab. Alicja Sułek
dr inż. Przemysław Strażyński
dr Ewa Jajor
dr hab. Roman Kierzek1, prof. IOR - PIB
mgr inż. Jakub Danielewicz1
dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB
inż. Adam Paradowski
dr inż. Wojciech Kubasik
prof. dr hab. Małgorzata Jeżewska
prof. dr hab. Danuta Sosnowska
dr inż. Grzegorz Pruszyński
prof. dr hab. Jacek Przybył
prof. dr hab. Paweł Węgorek
dr inż. Żaneta Fiedler
dr hab. Anna Tratwal
dr Grzegorz Gorzała
inż. Henryk Wachowiak
dr hab. Ewa Matyjaszczyk, prof. nadzw. IOR-PIB
mgr inż. Andrzej Najewski
dr Joanna Zamojska
mgr inż. Daria Dworzańska
mgr Anna Skrzypek
mgr inż. Andrzej Obst
dr inż. Paweł Olejarski
dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR – PIB

Autorzy zdjęć:
Żaneta Fiedler
Tomasz Klejdysz,
Marek Korbas
Marek Tomalak
Przemysław Strażyński
Grzegorz Pruszyński

Poznań 2017

CENA: 16 zł  • -

1. WSTĘP

2. Przepisy prawne dotyczące integrowanej ochrony roślin

2.1. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin

2.2. Integrowana ochrona roślin w przepisach prawnych

2.3. Integrowana produkcja roślin rolniczych w przepisach prawnych

3. Ogólne zasady agrotechniki istotne w integrowanej ochronie pszenicy

3.1. Stanowisko i płodozmian

3.2. Przygotowanie gleby

3.3. Zintegrowany system nawożenia

3.4. Rola hodowli w integrowanej ochronie pszenicy

3.5. Dobór odmian

3.6. Siew

4. Regulacja zachwaszczenia

4.1. Niechemiczne metody regulacji zachwaszczenia

4.2. Chemiczne metody ochrony

5. Ograniczanie sprawców chorób

5.1. Najważniejsze choroby

5.2. Niechemiczne metody ochrony

5.3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

5.4. Chemiczne metody ochrony

6. Ograniczanie strat powodowanych przez szkodniki

6.1. Najważniejsze gatunki szkodników

6.2. Niechemiczne metody ochrony

6.3. Metody określania liczebności i progi szkodliwości

6.4. Chemiczne metody ochrony

7. Odporność ć agrofagów na środki ochrony roślin

7.1. Odporność chwastów na środki ochrony roślin

7.2. Odporność szkodników na środki ochrony roślin

7.3. Odporność grzybów chorobotwórczych na środki ochrony roślin
8. Integrowana ochrona magazyn ów zbożowych

8.1. Metody ochrony ziarna przed szkodnikami

8.2. Chemiczna ochrona przed szkodnikami magazynowymi

8.3. Straty powodowane przez szkodniki magazynowe

8.4. Integrowana ochrona magazynów a występowanie grzybów

9. Metody biologiczne w integrowanej ochronie

roślin i ochrona organizm ów pożytecznych

10. Ochrona zapylaczy

11. Szkody powodowane przez zwierzęta łowne

12. Rola doradztwa w zakresie wdrażania zaleceń

integrowanej produkcji i ochrony roślin

13. Przygotowanie do zbioru , zbiór, transport

i przechowywanie plonu

14. Właściwy dobór techniki stosowania środków

ochrony roślin

14.1. Przechowywanie środków ochrony roślin

14.2. Przygotowanie do zabiegów ochrony roślin

14.3. Postępowanie po wykonaniu zabiegu opryskiwania

15. FAZY ROZWOJOWE PSZENICY

16. Zasady prowadzenia dokumentacji w integrowanej ochronie roślin oraz listy kontrolne w integrowanej produkcji

16.1. Dokumentacja w integrowanej ochronie roślin

16.2. Dokumentacja w integrowanej produkcji roślin

17. Literatura

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony