Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Oskrobek jesionowiec

Uszkodzenia młodych pędów przez chrząszcze
Uszkodzenia młodych pędów przez chrząszcze
Chrząszcz
Chrząszcz
Młodsza larwa
Młodsza larwa
Starsza larwa
Starsza larwa
Żerowiska larw
Żerowiska larw
Żerowiska larw
Żerowiska larw
Uszkodzenia liści przez larwy
Uszkodzenia liści przez larwy
Kokon poczwarkowy
Kokon poczwarkowy
autor: Marek Tomalak

Oskrobek jesionowiec (Stereonychus fraxini Degeer) 

Rząd: Chrząszcze (Coleoptera
Rodzina: Ryjkowcowate (Curculionidae)  

Wielkość dorosłego owada: 3 mm 
Pojaw osobników dorosłych:  od wczesnej wiosny, często jeszcze przed okresem rozwoju pierwszych liści jesionu.
Środowisko: lasy liściaste i mieszane oraz parki i nasadzenia przydrożne z udziałem jesionu.
Rośliny pokarmowe: gatunek lokalnie pospolity na jesionie (Fraxinus excelsior). Okazyjnie może zasiedlać również lilak (Syringa vulgaris
Rozmieszczenie geograficzne: występuje w południowej i centralnej Europie, Azji Mniejszej i północnych rejonach Afryki.  W Polsce obecny w całym kraju, lokalnie bardzo pospolity. 
 

Cykl rozwojowy: Chrząszcze zimują w ściółce, lub w szczelinach i pod korą martwych drzew. Żerowanie rozpoczynają wczesna wiosną, atakując na początku pączki, później zaś rozwijające się liście. Jaja składane są na spodniej stronie liści, w pobliżu żyłek głównych. Larwy żerują na powierzchni liści powodując powstawanie charakterystycznych "okienek" z nienaruszoną warstwą epidermy. Zwykle już w  maju i na początku czerwca dorosłe larwy budują jajowate kokony poczwarkowe. Jest on przytwierdzane do blaszki liściowej w pobliżu żerowisk. Chrząszcze nowego pokolenia wychodzą po ok. 10 dniach i przed rozpoczęciem okresu hibernacji w ściółce jeszcze przez pewien okres żerują na lisciach.  

 Znaczenie: Zarówno intensywne żerowanie chrząszczy, jak i larw pojawiających się często masowo prowadzi do charakterystycznego uszkodzenia liści. Obok licznych jasnych "okienek" powstających na starszych liściach, znacznej deformacji mogą ulegać zakończenia młodych pędów. Uszkodzenia te, szczególnie przy masowych pojawach szkodnika, znacznie obniżają walory estetyczne drzew. Dotyczy to szczególnie osobników młodszych. Starsze znoszą coroczne ataki szkodnika bez widocznych objawów osłabienia.    

Zwalczanie:
W krytycznych sytuacjach na plantacjach młodych drzew zalecane jest zwalczanie tego szkodnika insektycydami kontaktowymi natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów żerowania. Ochrona starszych drzew nie jest konieczna.  
Badania prowadzone w IOR-PIB Poznań wykazały znaczną odporność zarówno larw jak i chrząszczy oskrobka jesionowca na dostępne preparaty biologiczne produkowane na bazie bakterii Bacillus thutingiensus.

Wybrane strony

  • Zalecenia online
  • Wydawnictwa
  • Polsoja
  • Kalkulator opłacalności
  • Zakład Badania Ś.O.R.
  • Atlas chwastów
  • Atlas chorób roślin rolniczych
  • PSA
  • Biblioteka Bazy Archiwum
  • Atlas szkodników

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.