Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Obnażacz kwaśnicówka - Arge berberidis

Berbarys ozdobny
Berbarys ozdobny
Owad dorosły
Owad dorosły
Samica składająca jaja
Samica składająca jaja
Złoża jaj
Złoża jaj
Larwy L1 na liściu
Larwy L1 na liściu
Larwy L1/2 na lisciu
Larwy L1/2 na lisciu
Uszkodzenia spowodowane przez młode larwy
Uszkodzenia spowodowane przez młode larwy
Dorosłe larwy
Dorosłe larwy
Dorosła larwa
Dorosła larwa
Uszkodzone krzewy berberysu - gołożery
Uszkodzone krzewy berberysu - gołożery
Dorosłe larwy na ogryzionych pędach
Dorosłe larwy na ogryzionych pędach
Kokon poczwarkowy w glebie
Kokon poczwarkowy w glebie
Larwa ostatniego stadium w kokonie poczwarkowym
Larwa ostatniego stadium w kokonie poczwarkowym
Poczwarka w kokonie
Poczwarka w kokonie
autor: Marek Tomalak

Obnażacz kwaśnicówka (=O. berberysowy) (Arge berberidis Schrank) 

Rząd: Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)
Rodzina: Obnażaczowate (Argidae)
 

Długość dorosłej błonkówki : ok. 7 - 10 mm
Pojaw owadów dorosłych: od początku maja oraz na przełomie lipca i-sierpnia. Owad rozwija dwa pokolenia w ciągu roku.
Środowisko: lasy z udziałem berberysu, ogrody, parki i skwery miejskie.
Rośliny pokarmowe: Owad ten zasiedla różne gatunki berberysu (Berberis spp.). Ma skłonności do lokalnych, masowych pojawów prowadzących często do gołożerów. 
Rozmieszczenie geograficzne: Występuje powszechnie na terenie centralnej i południowej Europy. W Polsce pospolity. 

Cykl rozwojowy: Owad zimuje zwykle w ostatnim stadium larwalnym w kokonie poczwarkowym zbudowanym w glebie pod okapem rośliny żywicielskiej. Przepoczwarczenie następuje wiosną. Wylot osobników dorosłych następuje w maju. Błonkówki można wtedy spotkać na liściach berberysu, lub na rosnących w pobliżu kwiatach. Po kopulacji samica składa jaja w charakterystyczne kieszenie wycięte pokładełkiem z boku blaszki liściowej. Indywidualne złoża zawierają od kilku do kilkunastu jaj. Wylęgające się wkrótce larwy żerują gromadnie wygryzając charakterystyczne zatoki z boku liści. Starsze larwy zjadają całe liście pozostawiając często tylko ogołocone gałązki. Dorosłe larwy spadają do gleby, gdzie przy powierzchni budują dwuwarstwowy kokon, w którym następuje przepoczwarczenie. Po 4 - 5 tygodniach, co zwykle przypada w połowie lipca, nowe pokolenie dorosłych owadów opuszcza kokony poczwarkowe i przelatuje na krzewy berberysu. Również teraz błonkówki te można spotkać także na pobliskich kwiatach, gdzie odżywiają się nektarem i pyłkiem. Nowe pokolenie larw rozwijających się z jaj złożonych na przełomie lipca i sierpnia kontynuuje żerowanie do końca  sierpnia i września po czym schodzi do gleby w celu przezimowania i przepoczwarczenia.       

Znaczenie: W ciągu sezonu wegetacyjnego owad ten rozwija dwa pokolenia. Pierwsze pokolenie zwykle tylko częściowo uszkadza liście, które w tym okresie uzupełniane są przez nowe przyrosty. W przypadku korzystnych warunków pogodowych drugie pokolenie jest bardzo liczne i jego żerowanie może doprowadzić do całkowitego ogołocenia krzewów. Ponieważ właśnie barwne liście stanowią główny element dekoracyjny berberysów, ich znaczne uszkodzenie obniża walory estetyczne krzewów i kompozycji ich nasadzeń.    


Zwalczanie: W szkółkach i na plantach roślin ozdobnych zwalczanie tego szkodnika przeprowadza się przy zastosowaniu oprysków preparatami kontaktowymi z grupy pyretroidów, bezpośrednio po zauważeniu pierwszych błonkówek. W przypadku pojawienia się larw drugiego pokolenia niezbędne jest powtórzenie zabiegu w lipcu, lub na początku sierpnia.  Badania przeprowadzone w Zakładzie Biologicznych Metod IOR-PIB w Poznaniu wykazały pełną (100%) skuteczność nicieni owadobójczych w zwalczaniu tego szkodnika w czasie jego przepoczwarczania i zimowania w glebie.

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.