Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Hurmak olchowiec

Uszkodzenia liści
Uszkodzenia liści
Owad dorosły - chrząszcz
Owad dorosły - chrząszcz
Złoże jaj
Złoże jaj
Larwy L1/L2 na liściu
Larwy L1/L2 na liściu
Larwy L3
Larwy L3
Żerowiska larw
Żerowiska larw
Larwa L4
Larwa L4
Poczwarka w glebie
Poczwarka w glebie
autor: Marek Tomalak

Hurmak olchowiec (Agelastica alni L.) 

Rząd: Chrząszcze (Coleoptera
Rodzina: Stonkowate (Chrysomelidae)  

Długość chrząszcza: ok. 5 - 7 mm  

Pojaw chrząszczy: od końca kwietnia do jesieni.
Środowisko: wilgotne lasy liściaste i parki
.
Rośliny pokarmowe: głównie olsze (Alnus spp.). Niekiedy również inne drzewa liściaste.
Rozmieszczenie geograficzne:
Gatunek ten występuje w całej Palearktyce. Zawleczony został również do Ameryki Pn. 
W Polsce pospolity na obszarze całego kraju, szczególnie w miejscach wilgotnych wzdłuż cieków i zbiorników wodnych
 

Cykl rozwojowy: Chrząszcze zimują w glebie, lub w ściółce. Środowisko to opuszczają na przełomie kwietnia i maja, aby rozpocząć intensywne żerowanie na rozwijających się liściach. Pod koniec maja, po kopulacji, samice rozpoczynają składanie jaj na spodniej stronie blaszki liściowej, w złożach po kilkadziesiąt sztuk. Wylęgające się larwy żeruję gromadnie wygryzając miękisz liści i ostatecznie szkieletując je. Rozwój larwy trwa ok. 3 tygodni. Przepoczwarczenie następuje w pierwszej połowie lipca w glebie, lub w ściółce. Wylęgające się po ok. 2 tygodniach młode chrząszcze powracają na liście, gdzie kontynuują żerowanie do okresu jesieni. 

Znaczenie: W wielu rejonach gatunek ten wykazuje tendencje do corocznych, masowych pojawów. Szczególnie niebezpieczny jest dla młodych olszy. Jego żerowanie może prowadzić do gołożerów, przedwczesnego zasychania liści i niekiedy zamierania opanowanych drzew. 


Zwalczanie: W przypadku masowych pojawów w szkółkach leśnych zalecane jest stosowanie insektycydów kontaktowych. Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miast nie przeprowadza się zabiegów chemicznych przeciwko temu szkodnikowi. Wyniki badań prowadzonych obecnie w IOR-PIB wskazują, że zarówno młodsze, jak i starsze stadia larwalne hurmaka olchowca są wrażliwe na działanie preparatów biologicznych opartych na Bacillus thuringiensis subspecies tenebrionis, poczwarki zaś na nicienie owadobójcze z rodzajów Heterorhabditis i Steinernema.   

Wybrane strony

  • Atlas szkodników
  • Polsoja
  • Kalkulator opłacalności
  • PSA
  • Wydawnictwa
  • Atlas chorób roślin rolniczych
  • Biblioteka Bazy Archiwum
  • Zakład Badania Ś.O.R.
  • Zalecenia online
  • Atlas chwastów

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.