Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Białka wierzbówka - Leucoma salicis

Motyl - samiec
Motyl - samiec
Złoże jaj
Złoże jaj
Złoże jaj - spodnia strona
Złoże jaj - spodnia strona
Gąsienice L1 na korze
Gąsienice L1 na korze
Gąsienice L1 na korze
Gąsienice L1 na korze
Gąsienice L2 na liściach
Gąsienice L2 na liściach
Starsze gąsienice
Starsze gąsienice
Dorosła gąsienica
Dorosła gąsienica
Poczwarka w rozerwanym kokonie wśród liści
Poczwarka w rozerwanym kokonie wśród liści
autor: Marek Tomalak

Białka wierzbówka (Leucoma salicis L.) 

Rząd: Motyle (Lepidoptera)
Rodzina: Brudnicowate (Lymantriidae)
 

Długość motyla: 20 - 26 mm
Rozpiętość skrzydeł:
45 - 55 mm
Pojaw motyla: od połowy czerwca do połowy lipca. Jedno pokolenie w ciągu roku.
Środowisko: wilgotne lasy liściaste, łęgi nadrzeczne, parki, nasadzenia przydrożne.
Rośliny pokarmowe: różne gatunki topoli (Populus spp.) - głównie topola czarna (P. nigra) oraz wierzby (Salix spp.). 

Rozmieszczenie geograficzne: od zachodniej Europy po zachodnią Syberię, Azję Centralną i północną Mongolię. W Polsce na obszarze całego kraju, niekiedy pojawia się masowo. 
 
Cykl rozwojowy: Motyle latają sią od połowy czerwca do lipca. Charakterystyczne zielone jaja składane są na korze gałęzi i pni oraz liściach w licznych złożach przykrytych sztywną, białą, piankowata wydzielina. Larwy wylęgają się pod koniec lipca oraz w sierpniu i po krótkim, grupowym żerowaniu tworzą na korze pni i gałęzi delikatne oprzędy, w których zimują. Aktywność swoją rozpoczynają ponownie następnej wiosny, zwykle w kwietniu. Żerują w dużych skupiskach na liściach, często w ostatniej fazie powodując całkowite ogołocenie opanowanych gałęzi i całych drzew. Dorosłe gąsienice tworzą jedwabiste kokony poczwarkowe w spękaniach kory, lub wśród częściowo wygryzionych liści. Po kilku tygodniach wylatują z nich motyle.    

Znaczenie: Gąsienice często powodują gołożery na masowo opanowanych drzewach przydrożnych i osiedlowych. W okresie lata następuje jednak zwykle regeneracja ulistnienia. Powtarzające się corocznie masowe pojawy szkodnika mogą prowadzić do znacznego osłabienia drzew i i zamierania ich konarów. 


Zwalczanie: Ze względu na znaczą wysokość topoli zwalczanie szkodnika jest technicznie trudne i kosztowne. Badania prowadzone w Zakładzie Biologicznych Metod i Kwarantanny wykazały, że wieloletni efekt ochronny można uzyskać opryskując drzewa biopreparatami wirusowymi.

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.