Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Zwójka zieloneczka

Uszkodzenia drzew
Uszkodzenia drzew
Uszkodzenia drzew
Uszkodzenia drzew
Motyl
Motyl
Motyl
Motyl
Jaja na pędzie
Jaja na pędzie
Jaja na pędzie
Jaja na pędzie
Żerowisko gąsienicy L1
Żerowisko gąsienicy L1
Żerowisko gąsienicy L1
Żerowisko gąsienicy L1
Żerowisko gąsienicy L1/2
Żerowisko gąsienicy L1/2
Dorosła gąsienica
Dorosła gąsienica
Poczwarka w oprzędzie
Poczwarka w oprzędzie
autor: Marek Tomalak

Zwójka zieloneczka (Tortrix viridana L.) 

Rząd: Motyle (Lepidoptera)
Rodzina: Zwójkowate (Tortricidae)
 

Długość motyla: 9 - 12 mm

Rozpiętość skrzydeł: 18 - 23 mm 
Pojaw motyla: od końca maja do lipca.
Środowisko: lasy liściaste i mieszane, parki.
Rośliny pokarmowe: gatunek występujący zwykle na dębach (Quercus spp.) oraz znacznie rzadziej na innych drzewach liściastych (brzoza, buk, grab, olsza, lipa).
Rozmieszczenie geograficzne: szeroko rozprzestrzeniony w środkowej i wschodniej Europie oraz w Azji Mniejszej i północnej Afryce. W całej Polsce występuje pospolicie z wyjątkiem wyższych rejonów górskich. 
 
Cykl rozwojowy: Zimują jaja składane zwykle w grupach po dwa na końcach gałęzi, w pobliżu pączków. Młode larwy żerują od wczesnej wiosny (kwiecień) w pączkach i później wśród rozwijających się liści sczepionych delikatną przędzą. Przepoczwarczenie następuje pod koniec maja i na początku czerwca w zwiniętych i sprzędzonych liściach. Owady dorosłe wychodzą z poczwarek po 2 - 3 tygodniach. Rójka odbywa się w koronach drzew, zwykle w czerwcu.

 Znaczenie: Zwinięte i wygryzione przez gąsienice liście obniżają walory estetyczne drzew. Masowy pojaw szkodnika może spowodować gołożery. Choć częściowa regeneracja ulistnienia następuje już po okresie 1 - 2 miesięcy, coroczne masowe ataki mogą prowadzić do znacznego osłabienia drzew. 


Zwalczanie: W sytuacjach powtarzających się masowych pojawów szkodnika zwalcza się w stadium młodych larw (koniec kwietnia) przy zastosowaniu lotniczego oprysku preparatami biologicznymi opartymi na Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki. W przypadku stosowania opryskiwaczy naziemnych konieczne jest zapewnienie dotarcia preparatów do wierzchołków koron. 

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.