Promowane podstrony

Treść strony

Seminarium w ramach Szkoły Doktorskiej AgroBioTech

9 maja 2024 r. w Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się seminarium Doktoranta ze szkoły doktorskiej AgroBioTech - mgr. Pawła Zalewskiego. Przedstawił on zagadnienia swojej pracy doktorskiej pod roboczym tytułem: "Wpływ czynników kodowanych przez wirusy roślinne na oddziaływania wirusów z rośliną i transmisję przez owady".
 
Szkoła Doktorska AgroBioTech PhD powstała w wyniku podpisania umowy między trzema Instytutami: Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - PIB, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB oraz Instytutem Ogrodnictwa - PIB.
W kwietniu 2023 r. Szkoła Doktorska rozpoczęła współpracę z Instytutem Ochrony Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym - jednostką współprowadzącą.
  • seminarium

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony