Promowane podstrony

Treść strony

Kick-off meeting projektu AGROWISE

W dniach 1-3 maja br. w Paryżu odbyło się spotkanie (kick-off meeting) rozpoczynające projekt AGROWISE Guideline for farm-specific rules or crop-specific for mitigating pesticide impacts while ensuring sustainable agriculture (LIFE23-PRE-FR-AGROWISE) realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej - Life 2023. Ze strony IOR - PIB w spotkaniu uczestniczyły: prof. dr hab. Jolanta Kowalska i dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB, które są odpowiedzialne za realizację projektu w Instytucie.

Koordynatorem projektu jest Institut National de Recherche pour L’agriculture, L’alimentation et L’environnement (INRAE, Francja). W skład konsorcjum wchodzą:

·           Sveučilište u Zagrebu Agronomski Fakultet (UNIZGFAZ), Chorwacja

·           Teagasc – Agriculture and Food Development Authority (TEAGASC), Irlandia

·           Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V., Niemcy

·           Julius Kühn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI), Niemcy

·           Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Szwecja

·           Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV BUCURESTI), Rumunia

·           Alma Mater Studiorum ­ Università di Bologna (UNIBO), Włochy

·           Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (InHort), Polska

·           Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut  Badawczy (IBPRS), Polska

·           Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Polska.