Promowane podstrony

Treść strony

2 osoby z IOR - PIB wśród członków panelu EFSA - Plant Health

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydaje opinie na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z żywnością. Opinie te są uwzględniane w unijnych przepisach i zasadach oraz procesie decyzyjnym i tym samym przyczyniają się do ochrony konsumentów przed zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym Panele naukowe EFSA odpowiadają za większość ocen wydanych przez Urząd. Każdy z 10 paneli zajmuje się innym obszarem z łańcucha żywności i pasz.

W naborze na ekspertów do paneli EFSA napłynęło 1529 zgłoszeń w tym 51 wniosków z Polski. EFSA wybrała 183 ekspertów, w tym 3 z Polski. Wśród nich, do panelu Plant Health dostały się dwie przedstawicielki Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego – prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, kierownik Zakładu Wirusologii i Bakteriologii oraz dr hab. Anna Filipiak z Zakładu Metod Biologicznych.

Serdecznie gratulujemy!

 

Szczegóły: https://www.efsa.europa.eu/pl/science/scientific-committee-and-panels/plh 

 

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony