Promowane podstrony

Treść strony

Instytut Ochrony Roślin – PIB na Europejskim Forum Rolniczym

W dniach 19–20 marca br. w Jasionce k/Rzeszowa w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym województwa podkarpackiego odbyło się Europejskie Forum Rolnicze. Dwudniowe wydarzenie wypełnione było obradami i debatami dotyczącymi najważniejszych spraw dla sektora rolno-spożywczego w obliczu zmieniającej się gospodarki i sytuacji geopolitycznej. Nie zabrakło również paneli eksperckich, gdzie toczyły się dyskusje dotyczące innowacji w rolnictwie i produkcji żywności, wyzwań i szans dla producentów, zielonej energii na obszarach wiejskich, kierunków rozwoju zrównoważonego rolnictwa czy panelu dla nauczycieli i uczniów szkół rolniczych, podczas którego przedstawiciele firm działających w branży rolniczej podzielili się doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W programie uwzględniono również spotkanie kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami organizacji rolniczych na temat obecnej sytuacji polskich producentów rolnych.

W wydarzeniu tym uczestniczył Instytut Ochrony Roślin – PIB wraz z innymi instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz agencjami rolniczymi. Instytut reprezentowany był przez pracowników Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie oraz Zakładu Transferu Wiedzy i Upowszechniania, którzy na stoisku informacyjno-promocyjnym przedstawiali zakres działalności Instytutu, w tym zadania realizowane w ramach dotacji celowej MRiRW, ofertę usługową oraz wydawnictwa. Stoisko podczas dwóch dni odwiedziło wielu gości, w tym delegacja rządowa z podsekretarzem stanu Adamem Nowakiem. Nie zabrakło również ciekawych rozmów dotyczących współpracy naszego Instytutu z innymi jednostkami związanymi z rolnictwem.

W Forum udział wzięło ponad 3000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli polskiej i międzynarodowej polityki, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

  • Fot.1_
  • Fot.2_
  • Fot.3_
  • Fot.4_
  • Fot.5_
  • Fot.6_
  • Fot.7_
  • Fot.8_

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony