Promowane podstrony

Treść strony

  • Logotypy

Konferencje online - eDwin

W drugiej połowie maja odbędą się 4 konferencje online  „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin eDWIN jako narzędzie cyfryzacji gospodarstw rolnych”, które są podsumowaniem trzyletnich prac nad projektem i platformą eDWIN. 
Terminy konferencji: 
17 maja – organizator CDR w Krakowie; prelegent IOR – PIB: dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB, 
20 maja – organizator MODR w Warszawie; prelegenci IOR – PIB: dr Wojciech Kubasik i dr Paweł Trzciński, 
27 maja – organizator WODR w Poznaniu (link do wydarzenia online: https://www.youtube.com/watch?v=xVOfdo07ksc), 
31 maja – organizator PODR w Lubaniu; prelegenci IOR – PIB: dr Marcin Baran i mgr Kamila Roik. 


Instytut Ochrony Roślin – PIB jest jednym z parterów projektu eDWIN. Podczas poznańskiej konferencji online dr Magdalena Jakubowska wygłosi wykład „Znaczenie akcesu informacji w innowacyjnym podejściu do wymogów integrowanej ochrony”. W panelu dyskusyjnym uczestniczyć będzie dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR – PIB.

 

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony