Promowane podstrony

Treść strony

mgr inż. Daria Budzyńska w Radzie Młodych Naukowców

Miło nam poinformować, że mgr inż. Daria Budzyńska z Zakładu Wirusologii i Bakteriologii Instytutu Ochrony Roślin – PIB została powołana przez Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki w skład Rady Młodych Naukowców – organu doradczego MEiN, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju kariery młodych badaczy. 

Wśród nowych członków Rady jest 4 przedstawicieli nauk społecznych, po 3 – nauk humanistycznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz jeden reprezentant nauk teologicznych. Ich kadencja rozpocznie się 1 października i potrwa do końca września 2023 roku. 

Do zadań RMN należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców; przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców; przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki; wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy! 

 

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony