Promowane podstrony

Treść strony

Odbiory tematów zrealizowanych w 2020 r. w ramach subwencji MNiE

Odbiory tematów zrealizowanych w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w 2020 roku w ramach subwencji naukowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

W dniu 2 marca 2021 roku w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbył się komisyjny odbiór sprawozdań z realizacji tematów naukowo-badawczych w roku 2020 prowadzonych w IOR – PIB w ramach subwencji naukowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Główne kierunki prac badawczych dotyczyły „Ochrony upraw rolniczych przed agrofagami z wykorzystaniem metod integrowanych i proekologicznych”. Celem badań naukowych prowadzonych w ramach subwencji było wsparcie nauk rolniczych ukierunkowane głównie na promowanie i upowszechnianie integrowanej ochrony roślin oraz rolnictwa proekologicznego.

Pracami Komisji prowadzącej odbiory kierował pan prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Przewodniczący Rady Naukowej IOR – PIB, kierownik Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Funkcję jego zastępcy pełnił pan mgr Adam Błochowiak, Wojewódzki Inspektor WIORiN w Poznaniu. Podczas całodziennego posiedzenia Komisja wysłuchała sprawozdań z realizacji 18 tematów naukowo-badawczych.

W Instytucie Ochrony Roślin - PIB w 2020 roku, w ramach subwencji naukowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizowano następujące główne kierunki badawcze:

 • Prowadzenie badań nad doskonaleniem naukowych podstaw integrowanej ochrony roślin, zapewniających bezpieczeństwo żywności, środowiska rolniczego i zachowanie bioróżnorodności.
 • Monitoring, prognozowanie i sygnalizacja występowania agrofagów na terenie Polski ze wskazaniem alternatywnych metod ograniczania ich szkodliwości.
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostycznych opartych na biologii molekularnej w ochronie roślin.
 • Badanie wpływu systemów produkcji i uprawy na ograniczenie uodparniania się agrofagów (chwastów, szkodników, sprawców chorób) na środki ochrony roślin.
 • Prace nad wprowadzaniem kolejnych pożytecznych organizmów do metody biologicznej ochrony roślin.
 • Rozwój skutecznych strategii ochrony roślin w ramach rolnictwa ekologicznego.
 • Opracowywanie innowacyjnych metod analizy pozostałości pestycydów w żywności, materiale biologicznym i środowiskowym.
 • Opracowanie i doskonalenie metod analizy substancji czynnych i form użytkowych środków ochrony roślin oraz metod oceny skażeń i ryzyka dla środowiska ze strony pestycydów.
 • Działalność wdrożeniowo-upowszechnieniowa, która pozwala promować osiągnięcia Instytutu i ochrony roślin w kraju i zagranicą.

Podczas prezentacji poszczególnych tematów przedstawiano główny cel badań, opis zrealizowanych prac oraz możliwość wdrożenia wyników prowadzonych badań do praktyki. Szczególną uwagę poświęcano najważniejszym osiągnięciom naukowym i publikacyjnym zespołów badawczych. Po prezentacjach odbywała się dyskusja nad uzyskanymi wynikami, a następnie Komisja przekazywała kierownikom oraz wykonawcom tematów sugestie związane z kontynuacją tematyki badawczej w następnych latach.

Badania objęte subwencją naukową prowadzone są przez liczne zespoły badawcze w ośrodkach Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Sośnicowicach, Białymstoku, Toruniu i Rzeszowie.

 • Fot. 1
 • Fot. 2.

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony