Promowane podstrony

Treść strony

Webinarium: „Wybrane problemy integrowanej ochrony roślin uprawnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”

 W dniu 25 listopada br. odbyło się ostatnie szkolenie zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego IOR – PIB na lata 2016‒2020, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Webinarium pt. „Wybrane problemy integrowanej ochrony roślin uprawnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” zostało zorganizowane we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Uczestników powitali: mgr inż. Damian Godziński ‒ Dyrektor W-MODR oraz prof. dr hab. Marek Mrówczyński – Dyrektor IOR – PIB. Następnie odbyły się wykłady, podczas których pracownicy naukowi Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB z Poznania i Rzeszowa poruszyli bardzo ważne zagadnienia związane z prowadzeniem integrowanej ochrony. Jako pierwszy tematykę nowych szkodników i aktualnych zagrożeń w uprawach zbóż, w tym kukurydzy, w Polsce omówił dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB ‒ kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Rzeszowie. Następnie prof. dr hab. Marek Korbas ‒ kierownik Zakładu Mykologii Instytutu przedstawił najważniejsze choroby zbóż i rzepaku, zwracając szczególną uwagę na właściwy dobór fungicydów oraz wpływ czynników klimatycznych na zapobieganie chorobom. Na zakończenie spotkania o aspektach ekologicznych, środowiskowych i ekonomicznych wycofywania substancji czynnych środków ochrony roślin oraz znaczeniu zapraw nasiennych opowiedział Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Marek Mrówczyński. Wszystkie wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Po każdej prelekcji wykładowcy odpowiadali na pytania.

Wszyscy żałujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie mogliśmy spotkać się osobiście z doradcami i rolnikami województwa warmińsko-mazurskiego. Jednak pozytywnym aspektem formy online było to, że w szkoleniu mogła uczestniczyć rekordowa liczba ponad dwustu osób. Doskonałą transmisję, jak i tak liczny nabór uczestników zapewnił Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Chociaż to szkolenie było ostatnim z zaplanowanych w Programie Wieloletnim IOR – PIB, mamy nadzieję, że w kolejnych latach również będziemy mogli przeprowadzać takie szkolenia lub warsztaty, dostarczając wyniki badań naukowych bezpośrednio praktykom.

 

  • Fot.1
  • Fot.2
  • Fot.3
  • Fot.4
  • Fot. a
  • Fot. b
  • Fot. c

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony