Promowane podstrony

Treść strony

Szkolenie w zakresie integrowanej ochrony roślin – ŚODR Modliszewice

W dniu 29 czerwca br. Instytut Ochrony Roślin – PIB we współpracy z Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (ŚODR) w Modliszewicach zorganizował szkolenie pt. „Wybrane problemy integrowanej ochrony roślin uprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego”. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji zadania 1.11. Programu Wieloletniego IOR – PIB na lata 2016‒2020 finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie skierowane było do doradców i producentów rolnych województwa świętokrzyskiego, a podczas jego trwania poruszono wiele zagadnień z zakresu integrowanej ochrony roślin.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne oraz ograniczenie liczby osób na Sali wykłady udostępniano również online - tym osobom, które zarejestrowały się elektronicznie.

Nawiązując do obchodów „Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin”, szkolenie rozpoczęto od przedstawienia nowych zagrożeń ze strony agrofagów dla Polski i Unii Europejskiej. Następnie omówiono tak ważne dla doradców i producentów zagadnienia, jak: gospodarka wodna gleb, zrównoważone nawożenie i nawadnianie. Podczas szkolenia przedstawiono również zasady prowadzenia integrowanej ochrony roślin na przykładzie uprawy zbóż (w tym kukurydzy) oraz rzepaku. Omówiono ważne gospodarczo szkodniki i sprawców chorób, stopnie porażenia, progi ekonomicznej szkodliwości i monitorowanie wybranych agrofagów oraz możliwości zapobiegania i zwalczania z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin.

 • Fot.1
 • Fot.2
 • Fot.3
 • Fot.4
 • Fot.5
 • Fot.6

Spotkanie zostało wzbogacone o część praktyczną, podczas której uczestnicy mogli skonfrontować nabytą wiedzę z praktyczną oceną polową. Na polach doświadczalnych ŚODR doradców przeszkolono z rozpoznawania chorób oraz szkodników zagrażających uprawom rolniczym (zbóż jarych i ozimych, rzepaku i roślin bobowatych). Uczestnicy porównywali również odmiany zbóż pod kątem podatności na porażenie przez patogeny.

Szkolenie z pewnością przysłużyło się upowszechnianiu aktualnych zasad integrowanej ochrony roślin, było miejscem ożywionych dyskusji i wymiany doświadczeń, a także stworzyło możliwość udzielenia porad doradcom i producentom rolnym województwa świętokrzyskiego.

 • Fot.7
 • Fot.8
 • Fot.9
 • Fot.10
 • Fot.11
 • Fot.12

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony