Promowane podstrony

Treść strony

VII Zjazd Studiów Podyplomowych IOR – PIB

W dniach 19–20 czerwca odbył się, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, kolejny zjazd słuchaczy Studiów Podyplomowych IOR – PIB w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. Był to szczególny zjazd gdyż obejmował zajęcia terenowe.

W pierwszym dniu spotkania uczestnicy odwiedzili w Przybrodzie Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dyrektor gospodarstwa bardzo ciekawie opowiedział o historii i działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i produkcyjnej ośrodka oraz zaprezentował działającą od kilku lat biogazownię. Następnie studenci zapoznali się z zabiegami uprawowymi i pielęgnacyjnymi w sadach oraz sortowaniem i magazynowaniem owoców. Dodatkową atrakcją zajęć były rzędy różnych odmian czereśni, obsypanych smacznymi owocami. Wizycie towarzyszyły strzały z pistoletów hukowych i kołyszące się na wietrze jastrzębie, które skutecznie odstraszały ptaki zainteresowane czereśniami. Po zajęciach terenowych uczestnicy przenieśli się do Centrum Kongresowego IOR – PIB na wykłady merytoryczne dotyczące systemów jakości żywności, szkodników rzepaku oraz właściwego doboru insektycydów.

W kolejnym dniu odbyły się zajęcia terenowe w Polowej Stacji Doświadczalnej i Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IOR – PIB w Winnej Górze. Na wstępie kierownik PSD dr Przemysław Kardasz przypomniał uczestnikom techniki opryskiwania upraw polowych, rodzaje i kalibrację opryskiwaczy oraz zaprezentował BIOBED – stanowisko do mycia sprzętu i bioremediacji płynnych pozostałości. Po przerwie kawowej wraz z pracownikami Instytutu: prof. dr hab. Markiem Korbasem, dr Przemysławem Strażyńskim oraz dr Przemysławem Kardaszem słuchacze udali się na pola uprawne gdzie zostali przeszkoleni z rozpoznawania najważniejszych chorób, szkodników i chwastów.

 

 • Fot.1
 • Fot.2
 • Fot.3
 • Fot.4
 • Fot.5
 • Fot.6
 • Fot.7
 • Fot.8
 • Fot.9
 • Fot.10
 • Fot.11
 • Fot.12

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony