Promowane podstrony

Treść strony

Szkolenia dla doradców „Integrowana ochrona roślin”

Od 16 czerwca br. pracownicy naukowi Instytutu Ochrony Roślin – PIB z Poznania, Rzeszowa i Winnej Góry prowadzą intensywne szkolenia dla doradców rolniczych pt: „Integrowana ochrona roślin”.

Spotkania realizowane są na zamówienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania PROW na lata 2014–2020 przez utworzone w tym celu konsorcjum: Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu (lider), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Instytut Ochrony Roślin – PIB oraz Instytut Ogrodnictwa.

Dwudniowe zjazdy odbywają się zarówno w IOR – PIB w Poznaniu i Winnej Górze, jak i w IUNG – PIB w Puławach. Szkolenia obejmują dwie części. Pierwsza to szkolenie teoretyczne dotyczące przeglądu najważniejszych szkodników, chorób i chwastów roślin oraz narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu zabiegu ochrony roślin rolniczych. Drugą cześć to szkolenie praktyczne z diagnostyki polowej i laboratoryjnej agrofagów występujących na roślinach rolniczych i uszkodzeń przez nie powodowanych".

Dotychczas odbyły się dwa pierwsze dwudniowe zjazdy z dwunastu zaplanowanych na 2020 rok. Wzięło w nich udział 50 doradców z różnych rejonów Polski. Kolejne spotkania rozpoczną się już 22 czerwca i z przerwami będą trwały do lipca. We wrześniu i październiku odbędą się ostatnie zjazdy.

  • Fot.1
  • Fot.2
  • Fot.3
  • Fot.4
  • Fot.5
  • Fot.6
  • Fot.7
  • Fot.8
  • Fot.9

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony