Promowane podstrony

Treść strony

Odbiory tematów statutowych IOR - PIB realizowanych w 2019 r.

 

W dniu 5 marca 2020 roku w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbył się komisyjny odbiór sprawozdań z realizacji tematów naukowo-badawczych prowadzonych w ramach działalności statutowej IOR – PIB w roku 2019.

Pracami Komisji prowadzącej odbiory kierował pan prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Przewodniczący Rady Naukowej IOR – PIB, kierownik Katedry Agronomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Funkcję jego zastępcy pełnił pan mgr Adam Błochowiak, Wojewódzki Inspektor WIORiN w Poznaniu. W pracach Komisji uczestniczyła także pani dr Ewelina Siuta oraz pan mgr Bartosz Nowak z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Marek Mrówczyński – dyrektor IOR – PIB, dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB – z-ca dyrektora ds. naukowo-badawczych, dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB – Sekretarz Naukowy IOR – PIB, dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR – PIB – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Instytutu oraz pracownicy Zakładu Transferu Wiedzy i Upowszechniania.

Podczas całodziennego posiedzenia Komisja wysłuchała wystąpień związanych z realizacją 18 tematów naukowo – badawczych. Tematyka badań dotyczyła w przeważającej części naukowych podstaw integrowanej ochrony roślin, w tym oceny zagrożenia wybranych upraw roślin przez różne agrofagi, zwalczania ważnych gospodarczo agrofagów, wykorzystania nowoczesnych metod molekularnych w diagnostyce patogenów roślin, wykorzystania bakterii endofitycznych, pożytecznych entomofagów, grzybów i nicieni jako czynników biologicznych metod ochrony roślin. Oprócz tego wystąpienia dotyczyły ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym oraz badania oddziaływań roślina – mikroorganizmy – zwierzęta. Ważnym elementem posiedzenia były wystąpienia dotyczące bezpieczeństwa żywności, wykrywania pozostałości środków ochrony roślin oraz badania ich jakości.

W trakcie prezentacji poszczególnych tematów przedstawiono główne cele badań, opis zrealizowanych prac oraz możliwość wdrożenia wyników prowadzonych badań do praktyki. Szczególną uwagę poświęcono najważniejszym osiągnięciom naukowym i publikacyjnym zespołów w ramach poszczególnych tematów. Po prezentacjach następowała dyskusja nad uzyskanymi wynikami, w wyniku której Komisja przekazywała kierownikom oraz wykonawcom tematów sugestie związane z kontynuacją tematyki badawczej w latach następnych.

  • Fot.1
  • Fot.2
  • Fot.3

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony