Promowane podstrony

Treść strony

Zakończenie projektu SENSAGRI w ramach programu HORIZON 2020

W dniach 15-17.10.2019 r. odbyło się w Madrycie w Hiszpanii spotkanie konsorcjum projektu realizowanego w ramach programu HORIZON 2020, na którym wykonawcy przedstawili wyniki trzyletnich badań, a recenzenci je ocenili. Liderem projektu „Sentinels Synergy for Agriculture” (SENSAGRI) był Uniwersytet w Walencji (Hiszpania). Instytut Ochrony Roślin – PIB był współuczestnikiem projektu. Wykonawcami były również jednostki z Włoch i Francji specjalizujące się w informatyce i teledetekcji.

Celem projektu było wykorzystanie synergii pomiarów optycznych i radarowych z satelitów Sentinel-1 i Sentinel-2 dla opracowania usług prototypowych. Produktami projektu są: powierzchniowa wilgotność gleby (SSM), zielony i brązowy indeks powierzchni liści (LAI) oraz sezonowe mapy upraw. Lider projektu przedstawił najważniejsze osiągnięcia, takie jak:

 - opracowanie prototypów, które można zintegrować z działającymi łańcuchami przetwarzania,

- możliwość wykorzystania wyników w monitorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej,

- możliwość wykorzystania wyników do ulepszania bieżących i przyszłych usług programu Copernicus,

- uzyskanie i potwierdzanie cennych danych terenowych,

- dostępność kompleksowych zestawów produktów na europejskich stronach testowych,

- dostępność produktów za pośrednictwem internetowego systemu informacji geograficznej,

- wdrożenie i upowszechnienie produktów SENSAGRI poprzez tzw. „Living Lab”.

Projekt został pozytywnie oceniony przez recenzentów zewnętrznych.

            Przeprowadzono również Workshop, w którym uczestniczyły jednostki rządowe Hiszpanii, takie jak: Ministerstwo Transformacji Ekologicznej, Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowej, Europejska Agencja Środowiska i Wspólne Centrum Badawcze. Uczestnicy projektu SENSAGRI przedstawili wyniki projektu i odbyła się dyskusja na temat praktycznego wykorzystania produktów w rolnictwie precyzyjnym.

            Wyniki uzyskane w projekcie będą prezentowane podczas 60. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w 2020 roku.

  • SENSAGRI1

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony