Promowane podstrony

Treść strony

Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie

W dniach 30.11.2017–02.12.2017 r. w Nadarzynie odbyła się druga edycja Centralnych Targów Rolniczych. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy był reprezentowany przez: dr hab. Annę Tratwal, dr Joannę Kamasę, mgr. inż. Mateusza Szymańczyka oraz mgr. Szymona Konarskiego.

Na stoisku IOR – PIB uczestnicy Targów mogli otrzymać materiały informujące o działalności Instytutu, zapoznać się z jego ofertą usługową, a także nabyć najnowsze publikacje wydane przez IOR – PIB. Zaprezentowane zostały również platforma online Zaleceń Ochrony Roślin i Platforma online Sygnalizacji Agrofagów.

W piątek 01.12.2017 r. odbyło się seminarium pt. „Jak zwiększyć opłacalność produkcji? – innowacyjne technologie”. Pracownicy IOR – PIB wygłosili na nim trzy referaty. Wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tego samego dnia Dyrektor IOR – PIB, pani prof. dr hab. Bożena Łozowicka, udzieliła wywiadu mediom, a także przeprowadziła wiele rozmów z przedstawicielami różnych firm i innych jednostek badawczych.

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony