Promowane podstrony

Treść strony

XIV Rolniczy Festiwal Nauki

W dniu 5 października 2017 r. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy uczestniczył w XIV Rolniczym Festiwalu Nauki, który odbył się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Organizatorami tegorocznego festiwalu, któremu patronował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, były: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie. Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonali Pan Jacek Węsierski – dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Pan Andrzej Bieńkowski – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie.

Wiodącą tematyką konferencji, której obrady prowadził redaktor Krzysztof Michalski, były „Innowacyjne rozwiązania w budynkach inwentarskich”. W trakcie konferencji wygłoszono szereg interesujących wykładów. Pan prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach Oddział w Warszawie przedstawił „Innowacyjne rozwiązania technologiczno-budowlane w produkcji zwierzęcej na przykładzie chowu bydła”. Pan mgr inż. Stanisław Piątkowski z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Rolniczego w Minikowie zreferował „Innowacyjne rozwiązania w budynkach inwentarskich dla trzody chlewnej”. Pani prof. dr. hab. inż. Joanna Sobczak z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach Oddział w Poznaniu omówiła zagadnienie „Ochrona środowiska naturalnego poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w kurnikach”. Pan dr inż. Jacek Walczak z Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie zaprezentował temat „Chów precyzyjny, jako sposób poprawy dobrostanu zwierząt”. Pan mgr inż. Mariusz Tatka z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przybliżył zgromadzonym „Jak dofinansować w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej?”. Konferencja zakończyła się dyskusją, po której dokonano podsumowania tego wydarzenia.

  • -
  • -

Podczas XIV Rolniczego Festiwalu Nauki odbyła się również wystawa osiągnięć jednostek naukowych. Poza Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu swoje osiągnięcia prezentowały również: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie, Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz uczelnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a także Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie.

Dzięki wystawie instytucje naukowe mogły przedstawić również swoją ofertę wydawniczą. Stoisko Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego cieszyło się sporym zainteresowaniem uczestników festiwalu. Dotyczyło ono szczególnie Zaleceń Ochrony Roślin, metodyk integrowanej ochrony roślin, a także studiów podyplomowych.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony