Promowane podstrony

Treść strony

Uruchomiona została „Platforma Sygnalizacji Agrofagów"

Uruchomiona została „Platforma Sygnalizacji Agrofagów”. Istotnym elementem wspierającym upowszechnianie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin oraz zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin jest transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników i doradców rolniczych opracowano i uruchomiono „Platformę Sygnalizacji Agrofagów”. Narzędzie umożliwia wszystkim zainteresowanym jednostkom oraz organizacjom szeroką i spójną współpracę w obszarze ochrony roślin, obejmując w szczególności informacje takie jak: wyniki sygnalizacji agrofagów, metodyki monitorowania i sygnalizacji agrofagów, funkcjonalność systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin, metodyki integrowanej ochrony najważniejszych roślin uprawnych, warzywnych, sadowniczych i przemysłowych, metodyki integrowanej produkcji roślin, internetowe programy i zalecenia ochrony roślin w tym dotyczące rolnictwa ekologicznego, wyszukiwarki środków ochrony roślin i ich etykiet.

Platforma Sygnalizacji Agrofagów prowadzona jest przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w ścisłej współpracy z Instytutem Ogrodnictwa oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB

Zapraszamy

(www.agrofagi.com.pl

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony