Promowane podstrony

Treść strony

VIII Sympozjum „Czwartorzędowe sole amoniowe” 1-3 lipca 2013 r.

VIII Sympozjum CZWARTORZĘDOWE SOLE AMONIOWE I OBSZARY ICH ZASTOSOWANIA
nt. Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji,
Poznań 1-3 lipca 2013

Celem Sympozjum było przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań naukowych prowadzonych w zakresie czwartorzędowych soli amoniowych i cieczy jonowych (synteza, fizykochemia, aktywność powierzchniowa, analityka, toksykologia, ekotoksykologia, degradacja i biodegradacja, mikrobiologia oraz nowe kierunki zastosowań).

Wszystkie informacje są dostępne na stronie www.scsa.put.poznan.pl.

 

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony