Promowane podstrony

Treść strony

Certyfikat Akredytacji dla Laboratorium Badania Środków Ochrony Roślin IOR – PIB

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – PIB Oddział Sośnicowice otrzymało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.

– Otrzymanie Certyfikatu Akredytacji oznacza, że nasze Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i potwierdza najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz prowadzonych badań – wyjaśnia dr Tomasz Stobiecki, Kierownik Oddziału Sośnicowice Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – PIB Oddział Sośnicowice specjalizuje się w badaniu jakości środków ochrony roślin oraz wykrywaniu fałszerstw środków ochrony roślin. W zakres świadczonych usług wchodzą m.in.:

  • badanie jakości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli;
  • badanie oryginalności środków ochrony roślin oraz wydawanie ekspertyz jakościowych w przypadkach podejrzeń o fałszerstwa;
  • badanie przeterminowanych środków ochrony roślin w celu przedłużenia możliwości ich pozostania w obrocie;
  • badanie zawartości substancji czynnych i zanieczyszczeń w środkach ochrony roślin (preparatach handlowych) – analiza jakościowa oraz ilościowa;
  • badanie własności fizykochemicznych środków ochrony roślin;
  • badanie jakości materiałów o technicznym stopniu czystości, służących do produkcji form użytkowych środków ochrony roślin,
  • wykonywanie badań rejestracyjnych dla środków ochrony roślin, realizowanych zgodnie ze standardami systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, w zakresie składu oraz właściwości fizykochemicznych materiałów technicznych oraz form użytkowych (formulacji);
  • badanie fizykochemicznej zgodności składników w przypadku łącznego stosowania agrochemikaliów.

– Akredytacja dla Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin w Oddziale Sośnicowice jest kolejnym tego rodzaju wyróżnieniem, jakie otrzymało laboratorium naszego Instytutu. Potwierdza tym samym, że prowadzone w Instytucie badania spełniają najwyższe normy, a wysiłek, jaki wkładamy w rozwój kadry naukowej i infrastruktury badawczej przynosi efekty. Oznacza to, że podmioty korzystające z usług naszych laboratoriów badawczych otrzymują najlepsze możliwe analizy, przeprowadzone zgodnie z certyfikowanymi standardami – podkreśla dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
STUDIA PODYPLOMOWE 2022