Promoted subpages

Page content

  • Scientific council

Composition of the Scientific Council of Xth Term of the IPP – NRI

 

Members of the Scientific Council who are not employees of the IPP – NRI

1. Barbara Adomas, Prof. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2. Andrzej Chodkowski, M.Sc. Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection
3. Anna Goździcka-Józefiak, Prof. Adam Mickiewicz University of Poznań
4. Krzysztof Kielak, Ph.D. Ministry of Agriculture and Rural Development
5. Maciej Kuboń, Prof. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
6. Mariusz Kucharski, Prof. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
7. Tomasz Kurowski, Prof. University of Agriculture in Krakow
8. Wojciech Lipiński, Prof. National Chemical and Agricultural Station in Warsaw
9. Ewa Łojkowska, Prof. University of Gdańsk
10. Andrzej Mocek, Prof. Poznań University of Life Sciences
11. Grzegorz Skrzypczak, Prof. Poznań University of Life Sciences
12. Wacław Strobel, Ph.D. Institute of Technology and Life Sciences Falenty
13. Mariusz Tatka, Ph.D. Agricultural Advisory Centre in Brwinów
14. Cezary Tkaczuk, Ph.D., Assoc. Prof. UP-H  Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
15. Barbara Wiśniowska-Kielian, Prof. Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
     
 

Members of the Scientific Council who are employees of the IPP – NRI

1. Paweł Bereś, Ph.D., Assoc. Prof. IPP – NRI  
2. Sylwia Kaczmarek, Ph.D.  
3. Marek Korbas, Prof.  
4. Roman Krawczyk, Ph.D.  
5. Kinga Matysiak, Ph.D., Assoc. Prof. IPP – NRI  
6. Katarzyna Nijak, Ph.D.  
7. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, Ph.D., Assoc. Prof. IPP – NRI
8. Henryk Pospieszny, Prof.  
9. Tadeusz Praczyk, Prof.  
10. Grzegorz Pruszyński, Ph.D.  
11. Tomasz Stobiecki, Ph.D.  
12. Marek Tomalak, Prof.  
13. Anna Tratwal, Ph.D., Assoc. Prof. IPP – NRI  
14. Paweł Węgorek, Prof.  
15. Andrzej Wójtowicz, Ph.D.  
     
 

Presidium of the Scientific Council of the Xth Term

1. Grzegorz Skrzypczak, Prof.  chairman
2. Marek Korbas, Prof.  deputy chairman
3. Marek Tomalak, Prof.  deputy chairman
4. Kinga Matysiak, Ph.D., Assoc. Prof. IPP – NRI  deputy chairman
5. Anna Tratwal, Ph.D., Assoc. Prof. IPP – NRI  member
6. Andrzej Wójtowicz, Ph.D.  member
7. Katarzyna Nijak, Ph.D.  secretary
     
     
 

Commission of the Scientific Council of the IPP – NRI for scientific, development and implementation activities

1. Henryk Pospieszny, Prof.  chairman
2. Marek Korbas, Prof.  member
3. Maciej Kuboń, Prof.  member
4. Wojciech Lipiński, Prof.  member
5. Barbara Wiśniowska-Kielian, Prof.  member
6. Paweł Bereś, Ph.D., Assoc. Prof. IPP – NRI  member
     
     
 

Commission of the Scientific Council of the IPP – NRI for the qualifications and development of scientific staff

1. Anna Goździcka-Józefiak, Prof.  chairwoman
2. Barbara Adomas, Prof.  member
3. Andrzej Mocek, Prof.  member
4. Marek Tomalak, Prof.  member
5. Paweł Węgorek, Prof.  member
     
     
 

Commission of the Scientific Council of the IPP – NRI for economic and financial matters

1. Marek Mrówczyński, Prof.  chairman
2. Roman Krawczyk, Ph.D.  member
3. Katarzyna Nijak, Ph.D.  member
4. Grzegorz Pruszyński, Ph.D.  member
5. Tomasz Stobiecki, Ph.D.  member

Additional menu

Contact details

Contact details

Poland, 60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

phone no: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony