Promoted subpages

Page content

 • Plant Diseases Clinic and Bank of Pathogens
 • BPR_1. Kolekcja grzybów przechowywanych pod olejem...
 • BPR_2. Grzyby patogeniczne przechowywane w butelkach...
 • BPR_3. Zamrażarka do przechowywania patogenów w -80°C
 • BPR_4. Próby zamrożone w glicerolu
 • BPR_5. Ampułki kriogeniczne z grzybami zakonserwowanymi w...
 • BPR_6. Patogeny zakonserwowane metodą liofilizacji
 • BPR_7. Próby zakonserwowane w ciekłym azocie
 • BPR_8. Zamrożone w ciekłym azocie próby w uchwytach...
 • BPR_9. Komora laminarna
 • BPR_10. Binokular i współpracujący z mikroskopem zestaw do...
 • BPR_11. Kultura Alternaria alternata
 • BPR_12. Kultura Sclerotinia sclerotiorum
 • BPR_13. Kultura Botrytis cinerea
 • BPR_14. Kultura Fusarium oxysporum
 • BPR_15. Kultura Rhizoctonia solani
 • BPR_16. Zarodniki konidialne Alternaria alternata
 • BPR_17. Zarodniki Fusarium equiseti
 • BPR_18. Konidiofor Botrytis cinerea z makrozarodnikami
 • BPR_19. Zarodniki Bipolaris sorokiniana
 • BPR_20. Zarodniki Pestalotia sp.

Additional menu

Contact details

Contact details

Poland, 60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

phone no: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony